SA Kiusamisvaba Kool otsib oma kaugtöisesse ja kõrge lennuga meeskonda tegevjuhti

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Ingi Mihkelsoo:

“Käeulatuses on unistuste töö maailmamuutja hingele, kes igatseb tööd, mis seesmiselt sütitab, millel on päris ja seejuures veel mõõdetav mõju. Meil saad töötada koos motiveeritud meeskonnaga, vahvate kooliperedega üle Eesti ning tipp-partneritega kõigist kolmest sektorist. See on sinu võimalus teha tööd, kus arenguvõimalused on pea piiritud, kus väljakutseid saab seada alati kaugemale ning kus oled tugevate mentorite poolt toetatud. Jah, see on olnud minu jaoks unistuste töö. Nüüd aga on organisatsioon valmis uueks arenguetapiks, mis vajab teistmoodi kogemusi, uut energiat ja ehk ka värskemat kõrvalpilku. Ootame sind kandideerima!” 

MIDA KUJUTAB ENDAST TEGEVJUHI TÖÖ SIHTASUTUSES KIUSAMISVABA KOOL?
Sulle usaldatakse sihtasutuse (SA) eestvedamine, mis hõlmab uut strateegiaperioodi. Sinu fookuses saab olema KiVa programmi rakenduskvaliteedi kasvatamine ja KiVa programmi laiendamine uutesse koolidesse. Sihtasutuse juhi tagala on nõukogu, kus panustavad organisatsiooni asutajad ja valdkonna eksperdid. Sind toetab ka SA strateegiline partner Heateo SA.

TEGEVJUHI IGAPÄEVANE VASTUTUS ON:

 • saavutada SA strateegilised eesmärgid ja valdkondlik mõju
 • arendada organisatsiooni ja juhtida elujõulist kasvusuutlikkust
 • tagada SA majanduslik jätkusuutlikkus ja finantsiline võimekus
 • juhtida 12-liikmelist kasvavat meeskonda ning toetada tiimiliikmete arengut
 • olla SA kõneisik ja kiusuennetusvaldkonna eestkõneleja
 • juhtida huvikaitsetegevusi


KIUSAMISVABA KOOLI SIHTASUTUSE EESTVEDAMINE EELDAB SINULT
:

 • haridusvaldkonna ja meie missiooni oluliseks pidamist
 • inimeste juhtimise kogemust
 • strateegilist vaadet ning muutuste ja projektide juhtimise kogemust
 • võimekust arendada suhteid koostöövõrgustiku ning meedia ja laiema avalikkusega, valmisolekut astuda ette, avada kiusamise ennetamisega seotud probleemkohti ja väljakutseid ning seista valdkonna huvide eest
 • teadlikku enesejuhtimist, ettevõtlikkust ja iseseisvust
 • uudishimu ja valmisolekut pidevalt õppida ja areneda
 • teadmist ja kogemust finantsjuhtimisest, rahastajate kaasamisest ja hoidmisest
 • SA väärtuste (julge areng, heaolu ja rõõm, järjepidev pühendumine, teadus- ja tõenduspõhisus, tundetaiplik suhtlus) tähtsaks pidamist
 • kõrgharidust, ladusat ja korrektset eesti keelt nii kõnes kui ka kirjas

Kasuks tuleb:

 • vabaühenduste ja/või vabatahtliku töö (juhtimis)kogemus
 • varasem kokkupuude haridus- ja või sotsiaalvaldkonnaga


Töökoht: võimalus on teha kaugtööd või soovi korral töötada Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus või Tartus Aparaaditehases. 

Põhipalk: alates 3000€ (bruto).

Tööle asumise aeg: tiimi ootame sind juba 1. juunist 2024. Esimese kuu juhendab ja toetab Sinu juhirolli sisseelamist senine tegevjuht Ingi Mihkelsoo.

Kandideerimine: ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 08.05.2024 siin lingil. Motivatsioonikirjas ootame vastust küsimusele, mis on sinu meelest suurim väljakutse kiusuennetustöö juhtimisel Eesti koolides.

KÜSI JULGELT LISA:
Ingi Mihkelsoo, SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht, 525 8702, ingi.mihkelsoo@kiusamisvaba.ee

SA Kiusamisvaba Kool

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal, et toetada Eesti koole kiusamise ennetamisel ja tõrjumisel. Aitame koolidel selle probleemiga tegeleda, pakkudes neile mh ka Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusuennetusprogrammi. 

Meie inimesed

SA Kiusamisvaba Kool missiooni viivad igapäevaselt ellu töötajad, koolitajad ning nõukogu. Lisaks panustab sellesse oma vaba aega ja energiat ka rida vabatahtlikke.

Kampaaniad

Oleme koostöös heade partneritega korraldanud mitmeid kampaaniad, eesmärgiga kaasata oma missiooni elluviimiseks erarahastust ning tõsta teadlikkust kiusamisest kui tõsisest probleemist.

Meie meedias

Kes, kus ja mida meist kirjutas või rääkis? Ehk ülevaade olulisematest Kiusamisvaba Kooli SA, KiVa programmi ja kiusamisega seotud meediakajastustest läbi aastate.