Esmakordselt hübriidvormis toimunud KiVa talvekool tõi kokku üle 200 kivataja üle Eesti

Kuigi meie tunneme õues vaikselt juba kevade hõngu, pöörame pilgu siiski korraks tagasi aasta algusesse, 4. jaanuarisse, kui KiVa talvekool tõi kokku pea 230 uut, pikemaajalist ja täitsa staažikat kivatajat. Osade osalejatega oli rõõm viibida koos samas ruumis, osadega kohtusime üle veebi. Nimelt katsetasime sel korral taas midagi täiesti uut – hübriidsündmust, kus päeva esimesest poolest sai osa võtta ka veebitsi. 

Suures paneeldiskussioonis oli kõikidel osalejatel võimalik kaasa mõelda õpetajate kiusamise teemal ning järgnenud tagasiside andis meile kinnitust, et teemapüstitus on praegu äärmiselt oluline ja päevakajaline. Töötubade teemad püüdsime valida nii, et need vastaksid sel õppeaastal KiVaga alustanud kooliperede ootustele ja vajadustele, kuid pakuks ühtaegu inspiratsiooni ka aastaid programmi rakendanud kivatajatele. 

Esimest korda kutsusime talvekooli raames kokku ka KiVa-koolide juhid. Kristiina Treiali ja Triin Toomesaare eestvedamisel mõtestati uuringute abil juhi rolli tähtsust ja väärtuslikkust KiVast kasu saamisel ning uuriti, kuidas koostöö saavutamise viieastmeline mudel peegeldub KiVa kasutamises. Samuti arutleti selle üle, kuidas KiVa sisust võib leida toetavaid võtmeid, mis aitavad õpetajatevahelist koostööd veelgi paremaks muuta. Osalejad vaatasid üheskoos otsa erinevatele väljakutsetele ning pistsid tasku mõtteid edasiseks toimetamiseks. 

Koolijuhid tõid Kristiina Treiali töötoa kohta välja, et hoolimata käsitletu tuttavlikkusest on siiski hea aeg-ajalt algpõhimõtteid meelde tuletada ning statistikale otsa vaadata. Koolijuhtide vaatest oli oluline ka meelde tuletada, et KiVa-tundide tegemine on väga tähtis. 

Lapsevanematega suhtlemise teemalises praktilises töötoas sai iga osaleja kindla struktuuri alusel kirjutada kirja kiusamisjuhtumis osalenud õpilase vanemale. Üks töötoa läbiviijatest, KiVa programmi juht Jane Alas tõdeb, et kiusamisjuhtumi käsitlemine on väga delikaatne, mistõttu võetigi ühiselt vaatluse alla, kuidas ja mis hetkel infot jagada nii, et kaitstud oleks kõigi osapoolte huvid ning õigused ning et infot poleks liiga vähe ega liiga palju. “Oluline on ka ennetav kommunikatsioon kõikidele lapsevanematele kiusamisjuhtumite peatamise põhimõtetest koolis. Kui lapsevanem teab, kuidas KiVa-tiim juhtumeid lahendab, siis on juhtumi korral koostöö juba sujuvam,” lisas Jane.

Sihtasutuse mentor Triin Rannamaa võttis õpetajate enesehoiu töötoas räägitu kokku nii: “Töötoa alguses jäi kohe kõlama küsimus “Mis on mu elus viimasel ajal head/ilusat toimunud?” Samuti oli huvitav mõte see, et kõige rohkem tekitavad meis stressi muutused, vahet pole, kas need on positiivsed või negatiivsed. Tihti me isegi ei tea alguses, mida muutus meie jaoks kaasa toob ning kas see on meile hea või halb, mistõttu kardame neid igaks juhuks ette. Töötoas mõeldi ka keerulistele olukordadele, mis koolis ette võivad tulla. Osalejad said neid kaheks jagada: mida ma saan muuta ja mida mul tegelikult pole võimalik muuta. Seejärel püüti neile olukordadele, mida meil on võimalik muuta, leida lahendusi, näiteks nalja, naudingu või juhuslikkuse vaatenurga kaudu. Selline lähenemine võib viia lahenduseni, mille peale muidu ei tule.“

Venekeelses keeruliste kiusamisjuhtumite lahendamise töötoas tuletasid osalejad mentor Kati Toobali juhendamisel meelde kõik juhtumi lahendamiseks vajalikud sammud, alustades pöördumisest KiVa-tiimi poole ning lõpetades kiusamisjuhtumis osalenud osapoolte vestlustega. Seekord oli osalejatel võimalus katsetada erinevaid rolle ning konkreetne juhtum läbi mängida. Klassijuhataja ja KiVa-tiim pidid planeerima oma tegevusi, arvestades kiusaja, kiusaja abilise ning ohvri vanemate vajaduste ja ootustega. Töötoas mõeldi läbi, kuidas suhelda nii koostöiste kui ka ärevamate lapsevanematega. Laste rollides olles said õpetajad analüüsida, kas neile mõjuks pigem vastanduv või mittevastanduv lähenemisviis, mis aitas osalejatel oma sekkumistegevusi analüüsida ja korrigeerida. 

Aitäh, et andsite hübriidsündmusele hulganisti head tagasisidet, mis innustab meid talve- ja suvekooli ka edaspidi korraldama! Ning suur tänu ka nende paljude põnevate ideede ja teematõstatuste eest, mida järgmistes suve- ja talvekoolides võiksime fookusesse võtta. Südame teeb eriti soojaks aga see, et nii mõnedki veebis osalejad tundsid, et oleksid tahtnud kohe kohale tulla ja kogu päevast osa saada.

Suur aitäh teile ühiselt veedetud aja eest ja kohtumiseni juba suvekoolis!

Värskemad uudised/postitused

Eelarvamusfestival läbi kaamerasilma

Möödunud reedel, 17. mail võtsime Tartu eelarvamusfestivalil fookusesse küberkiusamise. Arutlesime ekspertide ja noorte osalusel, kuidas leida väljapääs küberkiusamise keerisest. Arutelu […]

Loe edasi

SA Kiusamisvaba Kool eelarvamusfestivalil

Kohtume juba sel reedel Tartu eelarvamusfestivalil kell 14:00-15:30, et rääkida küberkiusamisest. Arutelust teeme otseülekande Kiusamisvaba Kooli Facebooki kanalil. Kuidas leida […]

Loe edasi

Tutvu tiimiga – sotsiaalpedagoogist mentor Kaisa Kiilaspä

Kaisa Kiilaspä on Kiusamisvaba Kooli tiimi uusim liige. Kaisa on toimetanud sihtasutuse mentorina alates käesoleva aasta veebruarikuust. Kuigi Kaisa on […]

Loe edasi
Lae rohkem