Kiusamisvaba Kool tervitab sügist uue näoga

SA Kiusamisvaba Kool sai tänu heategevuskoostööle loovagentuuri Not Perfect Tallinna tiimiga endale 10. tegutsemisaastaks uue visuaalse identiteedi! Kvaliteetse kiusuennetuse sisuga käib nüüdsest kaasas ka uus ilme – uus veebileht, uus logo ning sellest lähtuvad paljud uued võimalused.

Kiusamisvaba Kool saab detsembris juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul on sihtasutus kujunenud üheks Eesti vabakonna lipulaevaks, pika teekonna jooksul oleme kasvanud suuremaks nii organisatsiooniliselt võimekuselt kui mõjult. „Sihtasutuse juubelile lähenedes otsustasime võtta ette rebrändingu. Meil on hea meel, et heategevuslik partner Not Perfect Tallinn sellele teekonnale appi tuli. Pika ja intensiivse koostöö tulemusel on sündinud särtsakas ja kaasaegne loovlahendus. Uuenenud disainikeelega mõjub sihtasutus usaldusväärsena ja mõjusana. Ühtlasi sütitab see meie tiimis uhkustunnet 10-aastase töö viljade üle, andes indu ja uut hoogu, astumaks edukalt vastu uuele kümnendile,“ sõnas sihtasutuse tegevjuht Ingi Mihkelsoo.

Visuaalse külje uuendamise asjaolu tingis ka praktiline vajadus. „Sihtasutuse senist brändingut analüüsides paistis silma ebakõla. Meie seni kasutatud visuaalset keelt tajuti pigem lapselikuna, mis võis jätta ekslikku mulje, justkui töötaksime otse laste ja noortega. Meie esmane sihtgrupp on tegelikult täiskasvanud – peamiselt haridustöötajad ja lapsevanemad, kes lapsi toetavad. Samuti tajusime, et senine bränding on hakanud ajale jalgu jääma, vajades olemuslikult uut hingamist,“ lisas Mihkelsoo.

Kiusamisvaba Kooli uus brändikuvand on sõbralikum ning sihtasutus saab uutele väljakutsetele vastu minna isikupärase pildikeelega. Uue visuaalse identiteedi keskmes on tegelane, kes on võimelime muutuma vastavalt olukorrale või emotsioonile. Tegelast on võimalik väga lihtsalt ja mõjuvalt animeerida ning tema silmadesse on peidetud ära ka kaks “K”-tähte, mis tulevad sihtasutuse nimest.

SA Kiusamisvaba Kooli peamine eesmärk, KiVa kiusuennetusprogrammi viimine Eesti koolidesse on jätkuvalt sama ning KiVa programmi visuaalne keel ei muutu, kuivõrd selle allikaks on Turu ülikool Soomes. KiVa programmi rakendab käesolevalt juba pea veerand Eesti koolidest ning pakume oma kogukonna koolidele mitmekülgset ja mahukat tuge, et KiVa rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne ja tulemuslik. Seega – sihtasutuse nägu on küll uus, kuid kvaliteetne sisu jääb!

SA Kiusamisvaba Kool rebränding ja uus koduleht valmis Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti “SA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel” raames.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem