Kiusamisvaba Kooli esindajad osalesid USAs toimunud ülemaailmsel kiusamisvastasel foorumil

Kiusuennetuse valdkonna tippteadlasi ja -praktikuid kokku toov ja seekord Raleighs, USAs toimunud World Anti-Bullying Forumil (WABF) osalesid Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo, asutajaliige ja sisujuht Kristiina Treial ning KiVa-koolide mentor ja koolitaja/ Rocca al Mare kooli õpetaja Cattre Hein. 

World Anti-Bullying Forum on kohtumispaigaks kiusamisvastase tööga tegelevatele teadlastele, poliitikakujundajatele ja praktikutele. Lastevastase ja lastevahelise vägivalla lõpetamiseks algatas Rootsi MTÜ Friends 2017. aastal ülemaailmse kiusamisvastase foorumi.

Ülemaailmse kiusamisvastase foorumi eesmärgid on:

  • Tegeleda ja ennetada laste kiusamist ja muid vägivallavorme vastvalt lapse õiguste konventsioonile ja Agenda 2030-le
  • Lihtsustada laste kiusamise ennetamise alaste teadmist ja parimate tavade jagamist teadlaste, poliitikakujundajate ja praktikute vahel
  • Koguda, koordineerida ja muuta teaduspõhised teadmised laste kiusamise ennetamise kohta ülemaailmselt ja digitaalselt hõlpsasti kättesaadavaks

Ühes teiste maailma tippudega tegi sisujuht Kriistiina ettekande KiVa programmi tulemustest Eestis aastatel 2013-2022.

Eestis on märkimisväärselt kõrge koolikiusamise ja ohvriks langemise tase (HBSC, 2014, 2018, 2022; PISA 2018 jne) – iga 4.-5. õpilane on viimasel ajal kogenud ohvriks langemist. Kisamine on meie kõigi asi. Süsteemsel ja teaduslik KiVa programm pole võluvits, aga kooliterviklikult ning järjepidevalt programmi rakendades on näha positiivsed muutused.

Doktor Kevin Runion, kes uurib laste sotsiaalset ja emotsionaalset heaolu, tõdes, et suur osa kiusuennetusprogramme üle maailma ei too oodatud tulemusi. Runioni sõnul on erandiks on KiVa programm (juhul kui koolid viivad seda ellu ette nähtud moel ja mahus).

Tegime kokkulepped Sameer Hindujaga, kes on üks olulisemaid küberkiusu eksperte. Saladuskatte all võime öelda, et Sameeri ettekandest ja teadmistest saame osa märtsis korraldataval küberkiusu konverentsil Eestis. 

Foorumil osalemist toetasid:
EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rocca al Mare Kooli Arengufond.

Värskemad uudised/postitused

Tegevjuhi Ingi Mihelsoo intervjuu Raadio 2 eetris

Sihtasutuse tegevjuht Ingi Miheksloo käis rääkimas Raadio2 eetris sellest, kui tõsiseks probleemiks on kiusamine Eesti koolides. Kuula intervjuud. Kiusamine on […]

Loe edasi

Kohtusime Risti Kooli 3. klassi ehk Ekstra klassiga

Eelmisel nädalal sõitsime külla Risti Kooli 3. klassile. Just see kihvt klass, kus õpib 14 toredat ja särasilmset last, võitis […]

Loe edasi

Küberkonverentsi fotogalerii

7. märtsil 2024 korraldas SA Kiusamisvaba Kool küberkiusamise konverentsi “Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi”. Aitäh kõigile esinejatele, kaasaelajatele, kuulajatele […]

Loe edasi
Lae rohkem