KiVa-koolides on kiusamine kuue aastaga kolmandiku võrra vähenenud

KiVa kiusuennetusprogrammi kasutavates Eesti koolides läbi viidud õpilasküsitluse tulemused kinnitavad juba kuuendat aastat, et kõigis programmi rakendavates koolides kokku on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam ning ühtlasi jätkuvas languses.

KiVa-koolides on ohvrite osakaal langenud enim kõige kauem programmi kasutanud koolides ehk kuue aasta jooksul 21,5%-lt 14,1%-le. Nendes koolides ehk n-ö kõige staažikamates KiVa-koolides on eelmise aastaga võrreldes kiusamise ohvrite osakaal jäänud küll pidama 14% ligi, mis võib viidata, et laiema ühiskondliku ja poliitilise muutuseta aitab KiVa programm küll jätkuvalt kiusamist vähendada, ent langustrendi jätkumine võib võtta senisest kauem aega.

“Tunnen end nagu katkine grammofon, aga saame juba kuuendat kevadet järjest öelda, et järjepidev ja kooliterviklik ennetus- ja sekkumistöö omab positiivset mõju – aasta-aastalt kiusamise all kannatavate laste osakaal langeb,” ütles SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. “Aina kõvemini vasardab minu peas aga küsimus: kuhu ja kuidas edasi? Ehk mida ja kuidas tehakse üleriiklikult selleks, et iga koolipere, iga õpilane saaks õppida koolis, kus kasutatakse kiusuennetuseks ja juhtumite lahendamiseks teadus- ja tõenduspõhiseid tööriistu?”

Toomesaare sõnul pingutab Kiusamisvaba Kooli sihtasutus mõistagi edasi selle nimel, et kiusamisohvrite osakaal Eesti koolides saaks aastate pärast langeda 10 protsendile, mis oleks juba maailma absoluutse tipu lähedal.

Kiusamise vähenemist on viimase kahe aasta jooksul märgata ka KiVa programmiga alles alustavate koolide algtasemetes, mis võib olla seotud kiusamise vähenemisega Eesti koolides üldiselt. Sel sügisel alustav KiVa-koolide lend on alustamas eelmise aasta lennuga sarnaselt tasemelt ehk seisust, kus keskmiselt 18% 1.-6. klasside õpilastest kannatab kiusamise all.

“KiVa-programmi puhul tuuakse välja positiivset seost programmi tegevuste kasutamise täpsuse ja tulemuslikkuse vahel. Eriti oluline on, et kõik koolid, kuid eelkõige ka need, kes on saavutanud ohvrite osakaaluks 14%, tegutseksid teadlikult ja süsteemselt edasi,” ütles SA Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial. Sel õppeaastal toimub KiVa-koolides esmakordselt ka programmi kasutamise kvaliteedi hindamine ja sügiseks väljastatakse koolide pingutusi tunnustavad kvaliteedimärgised. “Tegutsemise jätkamine on ülioluline, sest Norras tehtud uuringud näitavad, et kiusuennetuse programmi kasutamise lõpetamisel kaotab kool kahe aastaga kogu saavutatud edu. Kiusamise vähendamine peab olema pidev ja koolielu lahutamatu osa.”

Kristiina Treiali sõnul tõdesid hiljuti ülemaailmsel kiusuvastasel foorumil World Anti-Bullying Forum kõik osalevad riigid, et teadlastel on aastakümnete pikkuse töö tulemusena pakkuda erinevaid tõendatud mõjuga praktikaid ja meetodeid. “Kuid need teadmised ei jõua alati õpetajate ja õpilasteni, osalt just seetõttu, et koolipered ei ole alati valmis neid teadmisi vastu võtma. Meie ülesanne on tuua maailmast need kõige paremad teadmised ja praktikad Eestisse ja tõlkida koolidele parimateks töövahenditeks ja võteteks,” selgitas Treial.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm on Eesti koolides juba 6 aastat aidanud kiusamist vähendada ning see sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetustöö keskendub Eestis hetkel 1.-6. klassidele, ent programm tervikuna, sealhulgas juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad on kooliüleseks kasutamiseks. Sihtasutus soovib, et programm jõuaks senisest võrdsemalt ka venekeelsete lasteni ning tegevused ulatuksid ka 7.-9. klassideni. Kui 2018/2019. õppeaastal rakendas programmi u. 15% Eesti koolidest, siis tulevast sügisest kasutab KiVa juba 90 kooli ja õppekohta ehk 18% Eesti üldhariduskoolidest. Vaata siit järele, kas Sinu lapse kool on juba nende hulgas.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Värskemad uudised/postitused

Tule Paide arvamusfestivalile!

Juba üks päev vähem kui kuu aja pärast, 10. augustil kell 10.00-12.00, osaleme Paide Arvamusfestivalil vaimse tervise alal! “Kuidas peatada […]

Loe edasi

Aitäh meie tegevjuht Ingile!

Öeldakse, et iga lõpp on millegi uue (ja ka põneva) algus! Uusi põnevaid alguseid loob kindlasti ka tänane päev, sest […]

Loe edasi

Kiusamine suvepuhkusele ei lähe!

Koolid ja õpilased on selleks õppeaastaks õpikud kokku pakkinud ja puhkama läinud, kuid meie tahame kõigile veelkord meelde tuletada, et […]

Loe edasi
Lae rohkem