• Küsi pakkumist
 • Teenused koolidele

Kiusamisvaba kooli teejuht

Kiusamisvaba kooli teejuht on mõeldud kooliperedele abivahendiks oma koolis kiusamist vähendavate tegevuse kaardistamisel, anaüüsimisel ning tõhusamate tegevuste kavandamisel.

Teejuhi sisu on koostatud toetudes teadusuuringutes avastatule. Küsimustikud aitavad koolijuhtidel kaardistada tegevusi, mida nende koolis kiusamise ennetamiseks ja peatamiseks tehakse; kui teadlikud koolipere liikmed tehtavast on ja kui hästi need toimivad. Tegevused on kategoriseeritud kolme valdkonda: ennetus, sekkumine ja hindamine ning lähtuvad neljast sihtrühmast: õpilased, lapsevanemad, personal ja juhtkond. Eraldi on toodud välja tegevused, mis on uuringute andmetel osutunud kasututeks või lausa kahjulikeks. Koolipere saab kaardistuse järel nelja sihtrühma vaadet kokkuvõtva raporti ning kooliperel on võimalus Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt veetud arendusseminaril saadud tulemusi mõtestada ning tõhusamat kiusuennetust planeerida.

Teejuht pakub koolile

Kuidas saab kool teejuhti kasutada?

 1. Koolijuht esitab meile sooviavalduse.
 2. SA Kiusamisvaba Kool ja koolijuht sõlmivad koostööleppe ning koolijuht saab ligipääsu keskkonda koos küsitluse läbiviimise juhistega. Küsitlusperiood kestab kolm nädalat (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
 3. Küsitlusperioodi lõppemisel saab koolijuht tulemuste raporti.
 4. Seejärel toimub kooliperega arendusseminar, mida viib läbi SA Kiusamisvaba Kool koolitaja kooliga kokkulepitud ajal ja kohas.

Kiusamisvaba kooli teejuht valmis 2022. aasta sügiseks Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele“ raames.

Kui koolipere soovib Kiusamisvaba kooli teejuhti ka oma koolile, palume koolijuhil soovist teada anda alljärgneva vormi kaudu või e-posti aadressil info@kiusamisvaba.ee.

Kui oled juba kasutaja, siis siit saad sisse logida: kiusamisvaba.ee/wp-admin.

Küsi pakkumist

  Seotud koolitused

  • 129€
  • 79€

  Kiusamisvaba Kooli veebikoolitus õpetajatele I

  SA Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt loodud veebikoolitus on suunatud kõigile õpetajatele. Koolituste eesmärk on toetada õpetajate pädevusi kiusamise ennetamisel ja […]

  Loe lähemalt
  • TASUTA

  KiVa tutvustusseminarid

  Selleks, et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2023. aasta lõpus […]

  Loe lähemalt

  Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

  Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

  Loe lähemalt

  Kiusamise ABC treeneritele/huviringi juhendajatele

  Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi grupis koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise ning kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda […]

  Loe lähemalt