Kui on kehaline, siis olgu ka vaimne kasvatus!  Jätkame KiVa-tundide 7.-10. teemaga

TUNNISOOVITUSED: VII ja VIII teema

Kui on kehaline, siis olgu ka vaimne kasvatus! 

Nii on öelnud näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill – tal on õigus. Keha ja vaim peavad olema tasakaalus, aluse selleks loob turvaline keskkond. Teatavas mõttes on kogu kooliaeg vaimne kasvatus, kus õpitakse toime tulema omavaheliste suhetega, aktsepteerima erinevaid arvamusi, leidma kompromisse, püstitama eesmärke ja oma tegevusi nende valguses analüüsima. Vaimne vägivald ei tohi olla kasvatuse osa, kuid õpilaste vahel toimuv kiusamine lükkab sellise vaimse „kasvataja“ Eestis iga viienda õpilase kooliteele. Selle tagajärjel on aastast aastasse pärsitud väga suure osa inimeste võimalus maksimaalsele eneseteostusele. Seetõttu on iga toimunud KiVa-tund keha ja vaimu tasakaalu saavutamiseks äärmiselt oluline.

KiVa-tunnid on nooremates kooliastmetes jõudnud 7. ja 8. teemani. Esimene ja teine kooliaste käivad nende teemadega sama jalga. Mõlemas kooliastmes täiendatakse juba olemasolevat kiusamise ennetamise pagasit teadmistega, et kiusamine ei ole kiusatava süü ja keegi ei tohi kiusamisega leppida. Koolperre lisandub terve hulk õpilasi, kes teavad, kuidas käituda olukorras, kus ollakse kiusamise ohver ning millisel viisil saab toetada ja aidata teist, kes on kiusamise ohvriks sattunud.  

Kolmas kooliaste õpib 3. teemaga tundma kiusamise liike ning seda, et keegi ei ole kiusamist ära teeninud. Lisaks õpitakse tundma, kuidas erinevates olukordades kiusamisele reageerida. Eraldi käsitletakse kolmandas kooliastmes küberkiusamise teemat. Samuti räägitakse selles peatükis soopõhisest ja seksuaalsest ahistamisest.

Küberkiusamise teema avab uue maailma õpetajatele, kelle nutivahendite ja internetikasutus võib erineda õpilastest väga suurel määral. Iga uus asi võib tekitada hirmu: õpetajale võib olla keeruline teada kõiki nutirakendusi-veebikeskkondi, et aru saada sellest, kus ja kuidas küberkiusamine noorte elus aset võiks leida. Nendes tundides on hea küsida õpilastelt, milliseid rakendusi noorte hulgas kasutatakse ja kas nad on nendes keskkondades märganud ebaviisakat käitumist. Kogutud teadmisi ning tähelepanekuid võiks jagada ka teiste õpetajatega, et tekitada ühist infovälja ja selle põhjal välja selgitada, mida veel õpilastelt küsida. Koostöös noortega saab leida küberkiusule lahenduse tõhusamalt, sest õpilaste veebi-igapäeva täiskasvanu silmad ei pruugi ulatuda. Internetitrendid on kiiresti muutuvad ja küberkiusamisest rääkimine ei peaks piirduma ainult vanema kooliastmega, uurida tuleks ka noorematelt õpilastelt, millele neil internetis ligipääs on ja kas nad on seal kiusamist või ebameeldivat käitumist märganud. Loe lisaks SIIT. KEAT (kaitse end ja aita teist) õppekomplektist leiab õpetaja 6. klassi jaoks olulist lisamaterjali küberkiusamise teemal. 

TUNNISOOVITUSED: IX ja X teema

Hakkame otsi kokku tõmbama! 

Kooliaasta lõpp pole enam kaugel, järele on jäänud loetud KiVa-tunnid ja finaal: ÕPILASKÜSITLUS. Tee kiusamisvaba ühiskonna ja kiusamisvabade koolideni on pikk ja seda saab ehitada tükkhaaval. Üheks tükiks võib olla vestlus õpilasega koridoris, KiVa-tund või kiusamisolukorrast teadaandmiseks ankeedi täitmine. Nädalast nädalasse panustades olemegi jõudnud juuni alguseks lähemale oma eesmärgile – kiusamisest vabale koolile.

Viimased tükid KiVa-tundidest, 9. ja 10. teema, on nooremates kooliastmetes mõeldud aasta jooksul õpitu kokkuvõtmiseks: mida me teame endast, enda tunnetest, oma klassist, mitmekesisusest, kiusamisest ja kuidas seda ennetada ja tõkestada. Samuti analüüsitakse seda, kuidas KiVa-tundides käinud klass tervikuna on aja jooksul muutunud. Küsida tuleks, mis on teistmoodi, mis on hästi ja milles peab klass kui grupp veel end arendama. 

Kolmandas kooliastmes käsitletakse viimase, 4. teema raames põhjalikult kiusamise tagajärgi ja nende tõsisust. Samuti analüüsitakse oma klassi ja kooli, seda, kas midagi on kooliaasta jooksul muutunud ja mis peaks veel muutuma. Õpilastega arutletakse, kuidas muuta koolikeskkonda turvalisemaks ja tagada koolipere ühendav kiusamise ennetamise traditsioon.

SPIKKER KiVA-TUNNI ÕPETAJALE 

Enne KiVa tundide lõpetamist: 

  • uuri, kuidas õpilasküsitlust läbi viia, küsi abi ja juhendeid oma kooli KiVa-tiimilt ning analüüsi, kas sinu klass on kõige vajalikuga kursis ja küsitluseks ette valmistatud.
  • tee endale kokkuvõte sellest, kuidas sinul on õpetajana läinud. Mida uut oled teada saanud oma klassi/õpilaste kohta tänu sellele, et oled KiVa-tunde andnud? Mida uut said teada enda kui ühiskonnaliikme kohta, kas märkad kiusamist ka koolist väljaspool, täiskasvanute seas? Kas oskad sekkuda?  
  • vali välja, mida oma kiusamist ennetava õpetaja arengust soovid jagada kolleegide/õpilastega.

Pärast küsitluse lõppu:

  • … kirjuta endale välja kolm põhimõtet, millest järgmisel kooliaastal õpetajana (KiVa-tundide andjana või mitte) kinni pead, et oma koolis kiusuennetusele kaasa aidata.
  • … leia vähemalt viis põhjust enese kiitmiseks KiVa-tundide ettevalmistamisel ja läbiviimisel  tehtu eest.
  • … tee kolleegile kooliaasta lõpu puhul hea tuju kingitus. 

Värskemad uudised/postitused

Tule Paide arvamusfestivalile!

Juba üks päev vähem kui kuu aja pärast, 10. augustil kell 10.00-12.00, osaleme Paide Arvamusfestivalil vaimse tervise alal! “Kuidas peatada […]

Loe edasi

Aitäh meie tegevjuht Ingile!

Öeldakse, et iga lõpp on millegi uue (ja ka põneva) algus! Uusi põnevaid alguseid loob kindlasti ka tänane päev, sest […]

Loe edasi

Kiusamine suvepuhkusele ei lähe!

Koolid ja õpilased on selleks õppeaastaks õpikud kokku pakkinud ja puhkama läinud, kuid meie tahame kõigile veelkord meelde tuletada, et […]

Loe edasi
Lae rohkem