Kuidas teha nii, et enam ei peaks kiusamisolukordadega tegelema?

Turu ülikool on sellele küsimusele vastuse leidnud: selleks peavad inimesed kiusamisest aru saama. Kui iga inimene saab päriselt aru, kuidas ja miks peab kiusamist ennetama ja tõkestama, siis kõigi eelduste kohaselt ei peagi enam nende olukordadega tegelema. Seniks tuleb meil kõigil panustada teadmiste levikusse, et kiusamise ennetajate kogukond aina kasvaks.

Inimesed moodustavad päeva jooksul mitmeid rohkem või vähem plaanitud või juhuslikke gruppe. Mõtle korraks, kas suudad kokku arvutada, mitmes erinevas rühmas oled ise sellel nädalal rolli mänginud: kodus perega, koolis kolleegidega või miks mitte teistega poes järjekorras seistes. Kindlasti on neid tavapäraseid või juhuslikke rühmi rohkemgi, milles oma rolle täidame. Vabatahtlikult moodustunud rühmadest on võimalik ära minna, aga koolipere ja klass on meile määratud ning seal tuleb õppima kõikidega suhtlema sõbralikult ja võrdselt. Meie klassi (ja kooli) kuuluvad kõik ja mitmekesisus on elu vürts ㅡ nii õpetame I kooliastmele 3. ja 4. KiVa tunnis. Samades tundides saame ka teada, et grupp või rühm koosneb kolmest või rohkemast inimesest.

Sõbralikke ja toetavaid suhteid hoiab rühmas kuuluvustunne. Selle tekitamiseks tuleb oma klassikaaslastega tutvuda, õppida grupiga sõbralikult liituma ning oma gruppi teisi kaasama. Uusi koolikaaslasi ei teki ainult esimesel õppeaastal: kõik õpilased, kes kooli vahetavad või kelle klassi tulevad uued liikmed, peavad oskama grupis toimuvate muutustega igaühe jaoks mõnusalt toime tulla. Selleks, et erinevust hinnata tuleb õppima nägema head nii endas kui ka teistes.

Kui grupp teab, mis on kiusamine, kuidas õrritamist ja kiusamist omavahel eristada, kaitseb see teadmine kiusamise välja kujunemist. II kooliastme 3. ja 4. teemas õpitakse, kuidas teisi kahjustavad käitumist ära tunda, isegi siis, kui tegemist on pealtnäha süütu naeru või hoopiski varjatud kiusamisega. Kas sina õpetajana tead, mis on segasõnumid või oskad märgata, kui kedagi jäetakse grupist välja? Kas oled mõelnud, kuidas saad õpilast aidata, kui ta jagab sinuga muret kuulujuttude või küberkiusamise üle?

III kooliaste hakkab pärast peatükki START õppima grupisiseste rollide märkamist. Muuhulgas tehakse selgeks kiusamisolukorras tekkivad rollid. Põhikooli vanimate õpilastega saab rääkida rühmas (nt klassis) võimu võtmisest, grupisurvest ja iga rühmaliikme vastutusest teiste ees: igaühe käitumine võib kiusamist tõkestada või sellele kaasa aidata. Sealhulgas saab arutada Aschi või Milgrami eksperimendi üle ning miks mitte seostada seda parajsagu ajaloos või ühiskonnaõpetuses õpitavaga, on ju needki minevikus toimunud sündmused erinevate inimrühmade ja rollide tegude tagajärjed. 

Nende novembri- ja detsembrikuus käsitlevate teemadega õpib kõigis kooliastmetes iga õpilane, et tema hääl on tähtis ja sellest piisab, et enda ja teiste olemist paremaks teha. Peagi algab jõuluaeg, mil on kombeks kingitustele ja jõulusoovidele lisaks ka teistele head teha. Oleme ju lisaks koolipereliikme rollile ka osa kogukonnast ja eesti ühiskonnast. Kutsuge õpilasi üles märkama ja kiitma aitajaid ning ka ise teisi aitama. Mida rohkem teeme teineteise toetamisest ja mõistmisest normi, seda vähem peame tegelema kiusamisega.

SPIKKER KiVa-TUNNI ÕPETAJALE 

(Enne tundi:)

  • tutvuda tunni eesmärkide, ettevalmistust vajava ja vastava osa kokkuvõttega
  • valida välja milliseid harjutusi õpilastega tunnis proovida (kõiki harjutusi ei pea tegema)
  • võtta teadlase suhtumine: tundi minnakse hüpoteesiga, kuidas kõik eelduste kohaselt minna võiks ja …

(Pärast tundi:)

  • … saadakse teada, milline osa eeldustest täitus (ja miks?) ning mis põhjusel jäi täitumata see, mis ei läinud plaanitult. 

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem