SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuhi Ingi Mihkelsoo kõne juubeligalal

SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo pidas kõne Kiusamisvaba Kooli juubeligalal. Avalikustame kõne täies mahus nii kirjalikus vormis kui videoformaadis. Foto autor on Mats Õun, video autor on Kain Kalja.

Hea kaasteeline!

Ma seisan sinu ees suures tänutundes. Sa oled täna meiega, sest sulle lähevad korda kiusuennetus, õpilaste vaimne tervis ja sotsiaal-emotsionaalsed pädevused – mis on elulised oskused tulla toime nii iseenda kui teiste inimestega enda ümber. Sinu osalus siin ja täna, aga ka laiemalt Kiusamisvaba Kooli kogukonnas, annab tunnistust sellest, et muutus neis valdkondades on võimalik. 

Igaühte meist saalis viibijatest ühendab usk Kiusamisvaba Kooli missiooni – üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel. Me oleme ühisel veendumusel, et mitte ükski laps ega noor ei tohiks kogeda vägivalda ega kiusamist. Mitte kedagi ei tohiks jätta grupist välja. Me seisame selle eest, et igaüks väärib turvatunnet, austust, hoolivust ja toetavaid suhteid enda ümber.

Sihtasutuse senine edulugu ja niisamuti see, millist ja kui kiiret muutust suudame Eesti ühiskonnas järgneva kümne aastaga saavutada, sõltub meist igaühest. Öeldakse, et üksi jõuab kiiremini, koos aga kaugemale. Antud juhul tahaksin selle väite paikapidavuse kindlameelselt ümber lükata. Ilma heade kaasteeliste ja partnerite abita kõigist kolmest sektorist ei jõua me oma missiooni elluviimisel ei kiiremini ega kaugemale. 


Päeva lõpuks on küsimus, millist Eesti ühiskonda me tahame. Millist tulevikku näeme oma lastele ja noortele? Kas soovime olla maailmas esirinnas PISA-testi tulemustega või õpilaste suitsiidsuse, ärevuse, depressiivsuse, koolirõõmutuse ja kiusamiskäitumisega – nii nagu see on tänasel päeval? Need on olulised valikud või vähemalt mõttekohad, millest Eesti hariduselu edendamisel juhinduda.

Mina usun ja seisan selle eest, et aeg on uueks Eesti haridusnokiaks. Aeg on teha ajalooline hüpe kiusuennetuse, õpilaste vaimse tervise ja sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste arenguloos!

Kutsun Kiusamisvaba Kooli nimel ülesse riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioone, koole ja koolipere liikmeid (koolijuhte, õpetajaid, tugitöötajaid, lapsevanemaid ja mõistagi õpilasi), teisi haridusvaldkonna organisatsioone ja spetsialiste, ettevõtteid ja kõiki südamega Eesti inimesi panema seljad kokku, et jõuda selleni, et meie ühiskond viimaks tähtsustaks akadeemilise edukuse kõrval samavõrd laste ja noorte heaolu.

Suur-suur aitäh sulle kogu sinu senise panuse ja pühendumise eest ja aitäh ka etteruttavalt, sest usun ja loodan, et jääd meie missiooni taha seisma ka edaspidi.

Kasutan võimalust teha suure kummarduse oma armsa tiimi ees, kellest igaüks iga päev suure pühendumuse ja kohati lausa ennastsalgavusega annab endast parima, et juba üsna pea saaksime end lisaks maailma kõige targemale rahvale pidada ka kõige õnnelikumaks rahvaks!

Koos kiusule kriips peale!

Värskemad uudised/postitused

Eelarvamusfestival läbi kaamerasilma

Möödunud reedel, 17. mail võtsime Tartu eelarvamusfestivalil fookusesse küberkiusamise. Arutlesime ekspertide ja noorte osalusel, kuidas leida väljapääs küberkiusamise keerisest. Arutelu […]

Loe edasi

SA Kiusamisvaba Kool eelarvamusfestivalil

Kohtume juba sel reedel Tartu eelarvamusfestivalil kell 14:00-15:30, et rääkida küberkiusamisest. Arutelust teeme otseülekande Kiusamisvaba Kooli Facebooki kanalil. Kuidas leida […]

Loe edasi

Tutvu tiimiga – sotsiaalpedagoogist mentor Kaisa Kiilaspä

Kaisa Kiilaspä on Kiusamisvaba Kooli tiimi uusim liige. Kaisa on toimetanud sihtasutuse mentorina alates käesoleva aasta veebruarikuust. Kuigi Kaisa on […]

Loe edasi
Lae rohkem