UURING: Küberkiusamist KiVa-koolides vähem ka distantsõppes, mujal on põhjust aimata kasvu

Teadus- ja tõenduspõhist KiVa programmi kasutavates Eesti koolides 2020. aasta kevadel läbi viidud õpilasküsitluse tulemused näitavad, et süsteemne ja järjepidev ennetustöö aitab küberkiusamist ennetada ka distantsõppetingimustes. Programmi veel mitte kasutanud koolides olid aga küberkiusamise näitajad tavapärasemast kõrgemad – sellist muutust prognoosisid ka kiusamiseksperdid üle maailma.

Ka üldine kiusamise ohvrite osakaal oli 2020. aasta kevadel KiVa-koolides madalam kui programmiga alles alustavates koolides – vastavalt 7,5% KiVa-koolides ja 12,7% programmi veel mitte kasutanud koolides. Kokku vastas maikuus – ajal, mil kodus oldi olnud juba vähemalt 1,5 kuud – anonüümsele veebipõhisele küsitlusele üle 16 000 õpilase 77 koolist üle Eesti.

“Kuigi mõistsime juba märtsis, et 2020. aasta õpilasküsitluse tulemused ei ole iial varasemate KiVa-küsitlustega kõrvutatavad, ei tahtnud me siiski head kriisi raisku lasta ning pakkusime KiVa-võrgustiku koolidele küsitluses osalemise võimaluse siiski välja, kusjuures esmakordselt saime küsitlusse haarata ka 7.-9. klassi õpilased,” kommenteeris SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. “Nüüd saame öelda, et tavatingimustes tehtud süsteemne ennetustöö KiVa-tundide näol kandis ka distantsõppes vilja: kuigi rahvusvahelised küberkiusamise eksperdid prognoosisid küberkiusamise sagenemist distantsõppes, oli KiVa-koolides koroonakevadel küberkiusamist siiski varasemast vähem. Programmi rakendamisega alles sügisel alles alustavates koolides oligi aga küberkiusamise all kannatanud ohvrite osakaal tavapärasest kõrgem, nagu prognoosisid eksperdid.”

Toomesaare sõnul näitab see, et koolid saavad väga palju ära teha ka küberkiusamise vähendamiseks ja ennetamiseks. Kuna on aimata, et vähemalt mingis mahus ootab distantsõpe meid ka alanud õppeaastal, võiksid koolid kontaktõppe aega maksimaalselt ära kasutada selleks, et järjepideva ja süsteemse lähenemise kaudu pakkuda vaimselt ja füüsiliselt turvalisemat õpikeskkonda.

“Sel aastal vastasid esmakordselt küsimustele ka 7.-9. klassi õpilased ja kuigi üldiselt on vanemates klassides kiusamise all kannatavaid õpilasi vähem kui noorte hulgas, sai III kooliastme küsitlusse kaasamise tulemusel selgeks tõsine murekoht: rohkem kui pooled kiusamise ohvrid 7.-9. klassides on kannatanud juba mitu aastat,” täiendas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial. “KiVa-koolides oli pikaajalist kiusamist küll programmi veel mitte kasutanud koolidega võrreldes vähem, aga siiski on sedagi liiga palju. Seega on tõhusa ennetustöö ja konstruktiivse juhtumite lahendamise vajadus väga suur ka vanemates klassides.”

Kogu miniraportit 2020. aasta õpilasküsitluse tulemuste kohta saab lugeda siit.

Küberkiusamise guru dr Sameer Hinduja prognoosi koroonakevade mõjude kohta (küber)kiusamisele ja õpilaste heaolule saab taaslugeda siit.

KiVa programm, mis on Eesti koolides juba 7 aastat aidanud kiusamist vähendada, on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kiusuennetusprogramm, mille ametlik ja litsentsitud partner Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. Programm sisaldab nii universaalseid tegevusi kiusamise ennetamiseks kui ka juhtumipõhiseid tegevusi märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetusmaterjalid on mõeldud eelkõige 1.-9. klassidele, ent programm tervikuna, sealhulgas juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad sobivad kasutamiseks ka gümnaasiumiastmes. III kooliastme, s.o 7.-9. klasside kaasamist programmitegevustesse toetab mh Aktiivsete Kodanike Fond. Alanud sügisest kasutab KiVa juba 102 kooli ja õppekohta üle Eesti ehk ligi 20% Eesti üldhariduskoolidest. Vaata siit järele, kas Sinu lapse kool on juba nende hulgas.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja ja pakutakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole nende meetmete kasutusele võtmisel ning tõstetakse teadlikkust kiusamise, selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem