Vara põhikooli KiVa-tiim: “KiVa toimib järjepidevalt!” 

Vara põhikool rakendab KiVa programmi kuuendat aastat. Kuidas nende KiVa rakendamise teekond seni on kulgenud, kuidas on lapsevanemate kaasamisega läinud ning millest kooli tiimiliikmed unistavad seoses KiVa-ga, andsid ülevaate Vara põhikooli KiVa-tiimi liikmed klassijuhataja Külli Merivee ning sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator Merli Katsan. Pildil on Vara põhikooli õpetajad tänavu 1. septembril.

Milliseid KiVa positiivseid mõjusid koolikultuurile olete Vara põhikoolis täheldanud?

Juurde on tulnud teineteisega arvestamist, hoolimist ning ka märkamist. Õpilased teavad, mis on kiusamine, oskavad kiusamist märgata ning vastavalt tegutseda. Oleme murdnud müüdi, et murest või probleemist rääkimine on kitumine. KiVa programm on andnud õpetajatele tööriista, kuidas kiusamist ennetada ning erinevaid ettetulevaid juhtumeid lahendada. Samuti teavad ka lapsevanemad, kuidas koolis käib tegutsemine kiusamise korral.

KiVa on kooliterviklik programm – kuidas väljendub teie koolis terviklikkus KiVa rakendamisel?

Meie koolis toimuvad regulaarselt kaks korda kuus KiVa-tunnid – 1., 4. ja 7. klassis. Klassijuhatajad jätkavad tundidega ka järgmistel õppeaastatel, sest see annab teatud raamid klassiga koos tegutsemiseks ja ühtseks pereks kasvamiseks. Üheks suureks eesmärgiks on sel õppeaastal rohkem lõimida KiVa põhimõtteid erinevatesse ainetundidesse.

KiVa on haaratud ka kooli korrapidamisse. Õpetajad kannavad veste nii koolimajas kui ka õuealal. Tihtilugu kantakse veste ka siis, kui õpetaja ise korrapidaja pole. Koolis on tore märgata, et kolleegid toetavad üksteist KiVa programmi elluviimisel. KiVa tegevused on sisse põimitud perepäeva ja sügisesse matkapäeva ning KiVa põhimõtted sisse kirjutatud ka kooli eesmärkidesse.

Püüame kooliperena osaleda ka erinevatel Kiusamisvaba Kooli ettevõtmistes: erinevates üleskutsetes, õpetajate kogemusgrupis, klassijuhataja veebikoolituses, talve- ja suvekoolis. Just need on asjad, mis annavad KiVa-tiimile ning õpetajatele jõudu juurde rohkem tegutseda.

Kuidas kaasate kiusuennetusse ja KiVa programmi elluviimisse lapsevanemaid?

Lastevanemate koosolekutel tutvustatakse kevadise õpilasküsitluse kokkuvõtet. Igal klassijuhatajal on võimalus anda tagasisidet klassi kohta klassikoosolekul.

Mis on senisel KiVa rakendamise teekonnal kõige enam rõõmustanud?

KiVa toimib järjepidevalt. Rõõmustame kolleegide edusammude üle. 1. septembril tegid õpetajad ühiselt KiVa vestidega pildi, et tuletada lastele ja lastevanematele meelde, et oleme KiVa kool.

Hetkel tegeleme Peipsiääre valla KiVa-teemalise joonistusvõistluse korraldamisega ning sellesse oleme kaasanud terve meeskonna. Kogu koolipere on seotud: kes juhendavad joonistamist, kes koostavad ja toimetavad võistluse infokirja, kes tegelevad piltide üleslaadimisega, kes koolidevahelise koordineerimisega. Rõõmustame, kui koolipere toimetab üheskoos!

Tunneme, et liigume ühise eesmärgi suunas – igaüks omas tempos. 

Milline on teie unistus seoses KiVaga?

Iga aasta jälgime suvekoolis, kuidas üks KiVa-kool pärjatakse aasta kiusuennetaja kooli tiitliga. Loomulikult on suureks unistuseks, et selleks saab tulevikus Vara Põhikool. Kooliperena on meie unistus, et me toimiksime ühtse, hooliva ning sõbraliku kooliperena, kus iga liige on väärtuslik. 

Kooli esindajaid intervjueeris mentor Klelia Peterson

Värskemad uudised/postitused

Tööpakkumine: SA Kiusamisvaba Kool otsib tegevjuhti

SA KIUSAMISVABA KOOL otsib oma kaugtöisesse ja kõrge lennuga meeskonda TEGEVJUHTI. SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Ingi Mihkelsoo: “Käeulatuses on unistuste töö […]

Loe edasi

Kristiina Treial ETV Terevisioonis

Parim asi, mida lapsevanem oma lapse heaks teha saab, on olla talle turvasadamaks ja pakkuda kindlustunnet. Just nii kõlasid Kiusamisvaba […]

Loe edasi

Tegevjuhi Ingi Mihelsoo intervjuu Raadio 2 eetris

Sihtasutuse tegevjuht Ingi Miheksloo käis rääkimas Raadio2 eetris sellest, kui tõsiseks probleemiks on kiusamine Eesti koolides. Kuula intervjuud. Kiusamine on […]

Loe edasi
Lae rohkem