Eesti KiVa-koolide 8. lend alustas ettevalmistustega

Eelmisel nädalal alustas teadus- ja tõenduspõhise KiVa programmi kasutamiseks ettevalmistusi järjekorras juba 8. lend. Sügisel saab seega KiVa abil kiusamist ennetama ja vähendama hakata veel 11 kooli üle Eesti, neist 2 vene õppekeelega kooli, 1 lõimitud keeleõppega kool ning ka 1 erivajadustega laste kool.

Hoolimata kroonviiruse pandeemiast tingitud väljakutsetest ning sellest, et sihtasutus ei teinud juba teist aastat järjest eraldi aktiivset värbamiskampaaniat, tundis viimase õppeaasta jooksul programmiga liitumise vastu huvi 17 kooli. Pärast kooliperedega läbi viidud (liitumi)svestlusi sai programmiga liitumiseks jah-sõna 11 kooli.

“Erinevatel põhjustel, mh seepärast, et meie vabaühenduse ressursid – nii rahalised kui ka inimressursid – on piiratud ja pigem ebastabiilsed, pöörame kooli liitumissoovist kuuldes tähelepanu sellele, milline on koolipere tegelik huvi järjepidevalt ja süsteemselt KiVa prorgammi rakendada,” selgitab SA Kiusamisvaba Kool lahkuv tegevjuht Triin Toomesaar. “Mõnikord on koolipere vajanud pisut rohkem aega, et mõttega nii süsteemsest ja kooliterviklikust muutusest kohaneda. Nii leiab värskest lennust vähemalt 2 kooli, kes on kas koos meiega või iseseisvalt võtnud küpsemiseks täiendavalt aega, et saada üle näiteks muutuse suhtes tekkinud vastupanust või ületada muud kooli arengust tulenenud väljakutsed.”

Eelmisel nädalal, 3. märtsil 2021. aastal kogunes värske KiVa-lend virtuaalselt koolijuhtide ja kooli KiVa-tiimi juhtide seminarile (pildil). Osalejate hulgas oli värskeid koolijuhte, juhtkonna liikmeid või KiVa-tiimide juhte ka kogenud KiVa-koolidest.

Kõige enam uusi KiVa-koole saab selles lennus olema taas Harjumaal, neist 2 Tallinnas, ent uusi KiVa-koole tuleb ka Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Jõgeva-, Võru- ja Ida-Virumaale. See tähendab, et tulevast sügisest on Eestis kokku üle 110 KiVa-kooli ja õppekoha, kujuures kaetud on kõik maakonnad peale Hiiumaa. Kõigi KiVa-koolide nimekirjaga saad tutvuda siin.

“Kui nüüd on kooliperesid, kes tunnevad, et tahaksid ka KiVa-võrgustikuga liituda, siis oma liitumissoovist saab meie kodulehe kaudu märku anda aastaringselt,” lisab sihtasutuse uus tegevjuht Carmen-Kristiina Parik. “Juba ettevalmistusteekonnale läinud lennuga, tõsi, enam liituda ei jõua, ent ka ülejärgmine ehk 2022/2023. õppeaasta on juba nuusutada – esimesed koolitused selleks algavad ju hiljemalt aasta pärast!”

KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis näeb ette mitmekülgseid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis. Mh õpivad lapsed regulaarsetes ennetustundides – nn KiVa-tundides – näiteks erinevaid tundeid tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse sekkuma ning palju muud. Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud uuringud kinnitavad, et KiVa programm tõesti aitab kiusamist vähendada: näiteks on KiVa-koolides kiusamine kuue rakendamisaastaga kolmandiku võrra vähenenud (vt siia) ning 2020. aasta kevadel läbi viidud õpilasküsitluse tulemused annavad kinnitust, et KiVa programm on tõhus ka küberkiusamise ennetamisel ja vähendamisel (vt siia).

Programmi kohta saab lugeda SA Kiusamisvaba Kooli kodulehelt www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm või siis Turu ülikooli rahvusvaheliselt programmilehelt siin.

Liitumistaotluse saab täita siin.

Värskemad uudised/postitused

KiVa kiusuennetus-
programm ootab liituma uusi koole

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Eesti koole üles liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga. Et 2023/24. õppeaastast programmi rakendama asuda, tuleks oma sooviavaldus […]

Loe edasi

Kiusamisvaba Kool tervitab jõule anne-
tustele reageeriva valgusinstallat-
siooniga

Pühapäeval, 27. novembril avati Jõululinn Tartu ja ühes sellega Kiusamisvaba Kooli omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi. Kiusamisvaba Kooli […]

Loe edasi

Tõenduspõhist KiVa programmi tutvustatakse Eesti eri paigus

Novembrist jaanuarini toimuvad mitmes Eesti linnas ning veebikeskkonnas üleriigiliselt tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusseminarid. Kiusuennetuse põhitõdesid ja KiVa programmi avavate üritustega […]

Loe edasi

Läkitades jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga, aitad võidelda koolikiusamisega

Kutsume tänavugi kõiki häid inimesi ja ettevõtteid üles saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga, et anda oma panus […]

Loe edasi
Lae rohkem