Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, Tallinna 32. Keskkool, Narva Kreenholmi Kool, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Lilleküla Gümnaasium, Viljandi Jakobsoni Kool, Tallinna 53. Keskkool, Kohila Gümnaasium, Peipsi Gümnaasium ja Iisaku Gümnaasium. 

“Septembrikuus on kõik uus lausa kümnele koolile, kes hakkasid õppeaasta algusest süstemaatiliselt KiVa-programmi toel kiusamist ennetama ja peatama,” sõnas Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina Treial. “Uue lennu hulgas on nii eesti- kui venekeelseid koole, liitujaid on nii Viljandimaalt, Jõgevamaalt, Ida-Virumaalt, Tartumaalt kui Harjumaalt,” rõõmustas Treial lennu eriilmelisuse üle. 

Kuigi programm annab ligipääsu teadus- ja tõenduspõhistele materjalidele, võimaldab osavõttu koolitustest ning pakub koolidele mentori näol igakülgset tuge, sõltub programmi rakendamise tulemuslikkus suuresti kogu koolipere valmisolekust, motivatsioonist ja järjepidevusest,” toonitab Treial kõikide osapoolte koostöö olulisust. 

Tallinna 32. Keskkool on üks koolidest, kus KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamisega septembrikuus alustatati. Tallinna 32. Keskkooli direktori Maarja Merigani sõnul sai otsust tõukavaks teguriks programmi terviklikkus: “KiVa programmi juures sai meie jaoks otsustavaks asjaolu, et programm pakub süsteemset kooliterviklikku lahendust, kuhu on kaasatud nii õpetajad, õpilased kui lapsevanemad.” “Programm annab koolile kätte praktilised materjalid,  mille abil saame muuta koolikliimat ja -keskkonda positiivsemaks, toetada laste akadeemilist edukust, vähendada kiusamist ning seeläbi ka vaimsete ja sotsiaalsete probleemide esinemist,” lisas Merigan. 

“Klassi- ja koolikaaslased ning koolis valitsevad sotsiaalsed suhted on oluline osa sellest, milline on lapse õpimotivatsioon ja kuivõrd hästi laps end koolis tunneb,” sõnas Tallinna 32. Keskkooli sotsiaalpedagoog Merilin Ojala. “Kahjuks peame tõdema, et ka meie koolis on kiusamisjuhtumeid ette tulnud. Kiusamine võib kaasa tuua pöördumatuid negatiivseid tagajärgi,” lisas Ojala. Kiusamise vähendamise lahendusena näeb Ojala kiusuennetusega tegelemist: “Iga lapse heaolu on meie jaoks oluline, mistõttu tulebki kiusuennetusega süsteemselt tegeleda, õpetada lapsi üksteisega arvestama ning väärikalt käituma.” 

Kõikide programmi rakendavate koolidega saab tutvuda SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel.

KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. SA Kiusamisvaba Kool on ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis. KiVa programmi on rakendatud Eestis juba kümme aastat, programm sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi juba enam kui 20 riigis. SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. 

Värskemad uudised/postitused

Tule Paide arvamusfestivalile!

Juba üks päev vähem kui kuu aja pärast, 10. augustil kell 10.00-12.00, osaleme Paide Arvamusfestivalil vaimse tervise alal! “Kuidas peatada […]

Loe edasi

Aitäh meie tegevjuht Ingile!

Öeldakse, et iga lõpp on millegi uue (ja ka põneva) algus! Uusi põnevaid alguseid loob kindlasti ka tänane päev, sest […]

Loe edasi

Kiusamine suvepuhkusele ei lähe!

Koolid ja õpilased on selleks õppeaastaks õpikud kokku pakkinud ja puhkama läinud, kuid meie tahame kõigile veelkord meelde tuletada, et […]

Loe edasi
Lae rohkem