• Koolitused mitte KiVa-koolidele

Kiusamise ennetamise praktikad liikumisõpetuses

liikumisõpetajad
kokkuleppel
8 akadeemilist tundi
tellija ruumides, soovitavalt liigutatavate istekohtadega ja paari töölauaga töötsoonides

Koolituse eesmärk on suurendada liikumisõpetajate teadlikkust kiusamise olemusest ja selle eripäradest; õpetada märkama ohukohti; ennetada olukordi, mis võivad viia kiusamiseni ning harjutada tõhusaid kiusamise peatamise võtteid just liikumisõpetuse kontekstis.

Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise grupis ning millisel viisil kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda ning kiusamist tõhusalt peatada. Koolituse lõpuks on igal osalejal plaan, kuidas oma õpilastega kiusamist ennetada ja juhtumeid lahendada. Koolitus on seotud liikumisõpetuse ainekava kõikide õpitulemustega, sest ainult turvalises keskkonnas on õpilasel võimalik uusi oskuseid ja teadmisi omandada.

Telli koolitus

  Seotud koolitused

  • 129€
  • 79€

  Kiusamisvaba Kooli veebikoolitus õpetajatele I

  SA Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt loodud veebikoolitus on suunatud kõigile õpetajatele. Koolituste eesmärk on toetada õpetajate pädevusi kiusamise ennetamisel ja […]

  Loe lähemalt
  • TASUTA

  KiVa tutvustusseminarid

  Selleks, et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2023. aasta lõpus […]

  Loe lähemalt

  Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

  Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

  Loe lähemalt

  Kiusamise ABC treeneritele/huviringi juhendajatele

  Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi grupis koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise ning kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda […]

  Loe lähemalt