Temaatilised teosed

Teosed

  • Asher, J. (2010). Kolmteist põhjust (Tänapäev). Raamat, mille eriti just noored lugemishuvilised neiud alates 5.-6. klassist ise üles leiavad. Annab mh siduda ka seksuaalkasvatuse tundidega, kui õpetajal on oskust seda teha: millal ja kuidas arvestada kaaslase ei-sõna, millal saab lähenemisest ahistamine jne.
  • Karu, M. (2010). Nullpunkt (Pegasus). Populaarne noortekirjandusteos, mis sobib pigem alates 13-eluaastast ja mida saab kõrvutada nii kodumaise filmi kui sarjaga.
  • Kirkegaard, O.L. (1990). Kummi-Tarzan ja teised (Eesti Raamat). Humoorikalt kirjutatud lugu väikese poisi igapäevaelust, kannatustest, nõidusest. Kiusamise teema käsitlemisel tasub silmas pidada, et raamatus päris positiivset lahendust kiusamisele ei tule.
  • Priilinn, K. (2010). Sefiirist loss (Tänapäev). Mõtlemapaneva lõpuga lugu, mille tegevus toimub küll gümnaasiumis, ent lugemiseks sobib pigem alates 12. eluaastast, sõltuvalt õpetaja julgusest ja oskusest tundlikke teemasid käsitleda. Teoses hukkub oma teistsuguse seksuaalse orientatsiooni tõttu kiusamise ohvriks sattunud poiss.
  • Tungal, L. (2014) Puudel Pedro ja igatsustasu (Petrone Print). Raamat jutustab 11-aastase Liisa suu läbi nüüdisaegse koolitüdruku probleemidest kodus ja koolis, muuhulgas kiusajaga sõbraks saamisest.
  • Vainola, K (2014) Kreete (Sotsiaalministeerium). Lugu 3. klassi tüdruku Kreete elust, suhetest, kogemustest. Väga hea klassiarutelude materjal. Veebis saadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/kreete_raamat_est.pdf
  • Voog, H. (2011) Uku suur süda (Eesti Puuetega Inimeste Koda). Erinevustest, märkamisest, empaatiast, headest sotsiaalsetest oskustest. Veebis saadav: http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veebiraamat.pdf

Filmid

  • Film „Klass“ (I. Raag) – niisama vaatamiseks ei soovita. Kui kasutada, siis on  vajalik korralik eel- ja järeltöö. Kriitilise tähtsusega on võimaliku matkimisriski maandamine.
  • Film „Nullpunkt“ (M. Ulk) – sobib käsitlemiseks koos kirjandusteosega. Eriti just filmi lõpp võib vajada arutlemist, milleni endise ohvri uus lähenemine omakorda viia võib ja kas ohver pärast suhete paranemist võiks valida ka mõne teise tee.

Uuri veel

  • Soovitame külastada ka lasteombudsmani büroo poolt välja töötatud ning lastele, lapsevanematele ja õpetajatele suunatud veebikeskkonda „Kool kiusamisest vabaks!“