Aitan Eestit MTÜ toetas sihtasutust 8000 euroga

SA Kiusamisvaba Kool kuulub Aitan Eestit MTÜ partnerite hulka. Aitan Eestit MTÜ jagas partnerorganisatsioonidele annetuseks 73 334 eurot. SA Kiusamisvaba Kool on väga tänulik 8000-eurose toetuse eest. Vastav panus võimaldab sihtasutusel tagada KiVa-koolide võrgustiku järjepideva toetamise.

KiVa-programmi rakendavatele koolidele on tagatud sihtasutuse poolt mentorid, kes neid järjepidevalt toetavad. Lisaks viime läbi KiVa koolitusi ja üritusi (baaskoolitus, klassijuhataja koolitus, talvekool, suvekool, piirkondlikud kogemusgrupid, koolijuhtide seminar ja meistriklass jpm). Koolid saavad osa igakevadisest kiusamise monitoorimise uuringust (õpilasküsimustik, personali uuring), mille põhjal kiusamise hetkeolukorda koolis analüüsida. Koolidele on tagatud õpetajaraamatud, veebitugi ning miniõpikud kõikidele lapsevanematele. 

Tegevjuhi Ingi Mihkelsoo tänusõnad Aitan Eestit MTÜ-le ja organisatsiooni püsiannetajatele:

“Tänaseks on SA Kiusamisvaba Kooli poolt levitavat programmi rakendamas ligi veerand Eesti koolidest. See on muljetavaldav hulk koole, kes on otsustanud pühendada ennast teadus- ja tõenduspõhisele kiusuennetusele. Tänasel päeval saab süsteemset sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpet ja tõenduspõhist kiusuennetust KiVa toel juba üle 40 000 õpilase. Kiusamisvaba Kooli tegevuse haare ja mõju on ulatuslik, kuid jätkusuutlikult tegutsemine eeldab piisavate ressursside olemasolu. Oleme Aitan Eestit MTÜ-le tõeliselt tänulikud juba teistkordse toetuse eest. Tänu sellele saame pakkuda KiVa-koolidele ka edaspidi igakülgset tuge, et programmi rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne ja mõjus.” 

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem