Kas KiVa aitab klassijuhataja tööd mõtestatumalt teha?

Hea klassijuhataja, oled Sa kunagi mõelnud, milles Su roll klassijuhatajana seisneb? Võta aeg maha ja mõtle hetkeks. Kas näed end kui infovahendajat õpilaste, õpilaste-õpetajate ja kooli-kodu vahel? Või tunned, et Su ülesanne on iga õpilase individuaalset arengut toetada? Ehk hoopis klassikultuuri kujundada? 

Tegelikult võiks klassijuhataja end kõigis kolmes rollis mugavalt tunda. Tartu Ülikooli eetikakeskus on välja töötanud klassijuhataja eneseanalüüsimudeli, kus kõigi kolme rolli – kui kommunikatsioonijuhi, kui klassikultuuri kujundaja, kui individuaalse arengu toetaja – juures on kirjeldatud kuut tegevust. Eneseanalüüsimudelis esile toodud tegevused pole küll kuidagi kohustuslikud ega pole need ka ainsad võimalikud valikud kõigist tegevustest, tegevuste kirjeldamise eesmärk on pigem aidata klassijuhatajal oma tööd mõtestada ning teda valikute tegemisel toetada. 

Mis sellel kõigel KiVaga pistmist on? Vaadanud Tartu Ülikooli eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverentsil “Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest” klassijuhataja eneseanalüüsimudeli tegevustele otsa, jõudsin järeldusele, et KiVa-tundide tegemine aitab nii mitmelegi rolliülesandele kaasa. 

Ei räägi ju KiVa-tunnid ainult kiusamisest, vaid õpetaja käsiraamatute tunnimaterjalid aitavad klassijuhatajatunni sisukaks muuta, õpilaste sotsiaalset arengut toetada ja suhtluse head tava kujundada. Käsitletavad teemad annavad võimaluse ka ühist väärtusruumi luua, väärtuste teemal arutleda ning meie-tunnet tekitada. Eks ikka on oluline ise väärtuste kandmisega eeskujuks olla, KiVa-tunnid aga aitavad mitmeid väärtusi, näiteks austust, sallivust, hoolivust ja headust ka edasi anda. 

Konverentsilt jäi kõlama teinegi mõte, õigemini mõned küsimused, mis aitavad nii KiVa-tegevuste kui ka teiste teemade üle üksi või koos klassiga, miks mitte ka kolleegidega reflekteerida. Nendeks küsimusteks on kolm lihtsalt küsimust: 

Kuidas läinud on? 
Mille üle oled uhke? 
Mida teisiti peaks tegema? 

P.S Ja aeg-ajalt tasub niisamagi aega võtta ja kolleegilt küsida “Kuidas Sul päriselt läheb?” 

Konverentsil puudutati paljusid teisigi klassijuhatajale olulisi teemasid. Kogu “Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest” videosalvestuse leiad Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt https://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/2022-ettekanded

Triin Rannamaa
KiVa-koolide mentor

Värskemad uudised/postitused

KiVa kiusuennetus-
programm ootab liituma uusi koole

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Eesti koole üles liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga. Et 2023/24. õppeaastast programmi rakendama asuda, tuleks oma sooviavaldus […]

Loe edasi

Kiusamisvaba Kool tervitab jõule anne-
tustele reageeriva valgusinstallat-
siooniga

Pühapäeval, 27. novembril avati Jõululinn Tartu ja ühes sellega Kiusamisvaba Kooli omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi. Kiusamisvaba Kooli […]

Loe edasi

Tõenduspõhist KiVa programmi tutvustatakse Eesti eri paigus

Novembrist jaanuarini toimuvad mitmes Eesti linnas ning veebikeskkonnas üleriigiliselt tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusseminarid. Kiusuennetuse põhitõdesid ja KiVa programmi avavate üritustega […]

Loe edasi

Läkitades jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga, aitad võidelda koolikiusamisega

Kutsume tänavugi kõiki häid inimesi ja ettevõtteid üles saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga, et anda oma panus […]

Loe edasi
Lae rohkem