KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamist alustavad 13 uut kooli

Sel õppeaastal alustavad KiVa programmi tegevustega 13 uut kooli. See omakorda tähendab, et nüüdseks rakendab teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi Eestis juba 120 kooli ja õppekohta ehk ca 24% üldhariduskoolidest. Värskete programmiga liitujate seast leiab nii eesti- kui ka venekeelseid koole.

SA Kiusamisvaba Kool pakutava tõenduspõhise kiusuennetusprogrammiga KiVa on liitunud pea neljandik üldhariduskoole ning seda pea kõigist Eesti nurkadest. „Septembrikuus alustavad KiVa programmi rakendamist 13 uut kooli, mis tähendab 13 koolimaja jagu lapsi, kes hakkavad KiVa-tundides õppima, mis on tunded ja kuidas neid reguleerida, kuidas olla sõbralik ja toetav kaaslane, kuidas märgata ning sekkuda kiusamisse. See on süsteemne ja järjepidev töö, et laste suhted ning koolikeskkond oleks nii vaimselt kui ka füüsiliselt turvalisemad,“ sõnas SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmi juht Jane Alas.

Kadrina keskkool on üks koolidest, kus KiVa programmiga septembrikuus alustatakse. “Hakkasime märkama, et senine töö kiusamiskäitumise ennetamiseks ning lahendamiseks ei osutunud enam piisavalt tõhusaks. Puudus süsteemne lähenemine ning kogu kooli haarav tasand,” sõnas Kadrina keskkooli KiVa-tiimi juht Kai Tamm. “KiVa programm ärataski meis huvi just oma teadus- ja tõenduspõhisuse tõttu, innustav on hakata rakendama midagi, mis juba suurepäraselt toimib ja millel on kindel eesmärk ja tõendatud positiivne mõju,” märkis Tamm.

Värske KiVa programmi lennu koosseisu kuuluvad Sillamäe eesti põhikool, Narva eesti gümnaasium, Häädemeeste keskkool, Abja gümnaasium, Anna Haava nimeline Pala kool, Haabersti vene gümnaasium, Tallinna Linnamäe vene lütseum, Kadrina keskkool, Pikavere mõisakool, Varstu kool, Laeva põhikool, Muhu põhikool ja Narva Kesklinna gümnaasium. Koolidest 10 on eestikeelsed ning 3 venekeelsed või keelekümbluskoolid. Lisaks alustab KiVa programmiga sel õppeaastal ka Rocca al Mare kooli Roostiku õppekoht.

„SA Kiusamisvaba Kool tähistab järgmisel aastal 10. tegevusaastat. Seda enam on rõõm, et koolide huvi kiusamise vähendamise ning laste vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise vastu kasvab aasta-aastalt. Hindame kõrgelt koolide valmisolekut tegeleda kiusuennetusega süsteemselt, kooliüleselt ning teadus- ja tõenduspõhiselt, võttes appi KiVa kiusuennetusprogrammi,” märkis sihtasutuse tegevjuht Ingi Mihkelsoo. „Alustame peagi ka liitumiskampaaniaga uue, 2023/2024. õppeaastal alustava lennu komplekteerimiseks. Kõik motiveeritud liitumishuvilised koolid on KiVa kogukonda oodatud, täpsemat infot jagame peagi.“

Kõikide programmi rakendavate koolide nimekirjaga saab tutvuda siin. Kuidas on KiVa programmi abiga õnnestunud kiusamise vähendamine varasemates lendudes, saab lugeda siit.

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm on Eesti koolides juba pea 10 aastat aidanud kiusamist vähendada ning sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Sihtasutuses töötatakse välja ja kasutatakse teadus- ja tõenduspõhiseid meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Värskemad uudised/postitused

KiVa kiusuennetus-
programm ootab liituma uusi koole

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Eesti koole üles liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga. Et 2023/24. õppeaastast programmi rakendama asuda, tuleks oma sooviavaldus […]

Loe edasi

Kiusamisvaba Kool tervitab jõule anne-
tustele reageeriva valgusinstallat-
siooniga

Pühapäeval, 27. novembril avati Jõululinn Tartu ja ühes sellega Kiusamisvaba Kooli omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi. Kiusamisvaba Kooli […]

Loe edasi

Tõenduspõhist KiVa programmi tutvustatakse Eesti eri paigus

Novembrist jaanuarini toimuvad mitmes Eesti linnas ning veebikeskkonnas üleriigiliselt tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusseminarid. Kiusuennetuse põhitõdesid ja KiVa programmi avavate üritustega […]

Loe edasi

Läkitades jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga, aitad võidelda koolikiusamisega

Kutsume tänavugi kõiki häid inimesi ja ettevõtteid üles saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga, et anda oma panus […]

Loe edasi
Lae rohkem