KiVa programmi kasutab 102 kooli ja õppekohta üle Eesti

2020/2021. õppeaastal alustas KiVa programmi kasutamist järjekorras juba VII lend, kuhu kuulub 14 uut kooli. Selle sammuga on teadus- ja tõenduspõhine KiVa kiusuennetusprogramm Eestis jõudnud üle 100 kooli ja õppekohani ehk u 20 protsendini üldhariduskoolidest. Värskelt alustanud 14 kooli hulgast lausa pooled on venekeelsed koolid. Ning esmakordselt saab uus KiVa-lend alustada programmi rakendamist selliselt, et olemas on ka äsja uuendatud ennetusmoodul III kooliastmele.

„Kokku kasutab alanud õppeaastal KiVa programmi juba 7 lendu, kusjuures suuremat värbamiskampaaniat koolide oma võrgustikku saamiseks ei pea me enam tegemagi. Huvi, teadlikkus ja valmisolek ennetada kiusamist teadus- ja tõenduspõhiselt, süsteemselt ja kooliterviklikult kasvab igal aastal, kusjuures esimesed taotlused on juba laekunud ka 2021/2022. õppeaastal alustavasse KiVa-lendu,“ kommenteeris sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. „Tööpõld on aga jätkuvalt lai ning vajame igakülgset rahalist toetust selleks, et aidata nii juba võrgustikku jõudnud koolidel programmi kvaliteetselt juurutada kui ka võtta vastu võimalikult palju motiveeritud koole uute rakendajate hulka!“

Värske lennu koosseisu kuuluvad Tallinna Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium ja Tallinna Pae Gümnaasium – mõistagi Tallinnast; Kirivere Kool, Saarepeedi Kool ja Viiratsi Kool Viljandimaalt; Maardu Põhikool ja Paldiski Vene Põhikool Harjumaalt; Kohtla-Järve Järve Kool Ida-Virumaalt, Kääpa Põhikool Võrumaalt, Risti Põhikool Läänemaalt ning Tartu Annelinna Gümnaasium Tartumaalt.

Neist eestikeelsed on seitse kooli ning venekeelsed samuti seitse kooli.

7. lennu ettevalmistustegevusi on sihtasutus saanud rahastada annetajate toel, aga ka haridus- ja teadusministeeriumi, Tallinna linna ning Heateo Mõjufondi vahenditest. III kooliastme, s.o 7.-9. klasside kaasamist programmitegevustesse toetab mh Aktiivsete Kodanike Fond.

Kõikide programmi rakendavate koolide nimekirjaga saab tutvuda SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel.

Värsket 2020. aasta raportit sellest, kuidas on KiVa programmi abiga õnnestunud kiusamise vähendamine möödunud õppeaastal, saab lugeda siit.

KiVa programm, mis on Eesti koolides juba seitse aastat aidanud kiusamist vähendada, on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kiusuennetusprogramm, mille ametlik ja litsentsitud partner Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. Programm sisaldab nii universaalseid tegevusi kiusamise ennetamiseks kui ka juhtumipõhiseid tegevusi märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetusmaterjalid on mõeldud eelkõige 1.-9. klassidele, ent programm tervikuna, sealhulgas juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad sobivad kasutamiseks ka gümnaasiumiastmes.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja ja pakutakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole nende meetmete kasutusele võtmisel ning tõstetakse teadlikkust kiusamise, selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Värskemad uudised/postitused

Millest ehitada üles kiusuennetus oma koolis? Teejuht aitab suunda valida.

Tõeliselt tõhusaks õppimiseks vajavad õpilased turvalist õpiruumi, seda eriti praegusel kriisidest räsitud ajal. Nii Eestis kui ka teistes riikides täheldatakse […]

Loe edasi

Tallinna linn suurendab KiVa programmi rahastust 80 000 euroni

Tallinna linn eraldab sihtasutusele Kiusamisvaba Kool 80 000 eurot, et toetada süsteemse ja tõenduspõhise kiusuennetuse juurutamist pealinna koolides. Senisega võrreldes […]

Loe edasi

Kiusamisvaba Kool kutsub annetus-
kampaaniaga üles kiusamist vähendama

Alguse sai SA Kiusamisvaba Kooli selleaastane algatus, mis pöörab tähelepanu kiusamise pikaajalisele mõjule. Selleks, et teadvustada probleemi tõsidust, valmis mõtlemapanev […]

Loe edasi
Lae rohkem