Pealehakkamine on pool võitu ehk esimene KiVa-tund

Iga uue asja alustamine on ühelt poolt põnev, aga ette võib tulla ka ootamatusi. Ebamugavustunne eesootava teadmatuse ees võib põhjustada prokrastineerimist ehk pealehakkamise edasilükkamist. Parim ravi selle viivitamise vastu on lihtne pealehakkamine. Sellepärast soovitame meie ka KiVa-tundidega lihtsalt peale hakata ning anname soojenduseks mõned vihjed kaasa.

Kolm soovitust KiVa tundidega alustamiseks:

Soovitus nr 1: valmistu tunniks põhjalikult! Soomes on tehtud kindlaks, et KiVa programmi

õnnestumisel mängivad suurimat rolli kaks tegurit: järelvestlused kiusamisolukorras osalenutega NING õpetaja ettevalmistus KiVa-tunniks. Võimalusel valmistu teistega koos, leia kolleegide seast endale kaaslane või tugigrupp.

Soovitus nr 2: kaardista võimalikud kitsaskohad. Kui oled tunnimaterjali läbi lugenud ning esimese teemaga tutvunud, tee väike ajurünnak ja mõtle, milliste väljakutsetega võid tunnis kokku puutuda. Ükski neist väljamõeldud stsenaariumitest ei pruugi juhtuda, aga kui me teame, mida pelgame või mis tekitab meis vastumeelsust proovida, siis on lihtsam oma hirmudele vastu astuda.Võimalusel külasta eelnevalt mõne kolleegi KiVa-tundi või kutsu keegi KiVa-tiimist endale esimese tunni ajaks toeks. 

Soovitus nr 3: võta tundi kaasa saavutatavad eesmärgid. Sinu ja õpilaste esimene KiVa-tund

on ühine uus kogemus. Tunni teemad, materjal ja läbiviimine võib kohati erinene teistest koolis õpitavatest-õpetatavatest ainetest ning sellega peavad harjuma kõik. Selleks, et kogeda edutunnet, võta tundi kaasa eesmärgid, mida saab kindlasti saavutada: vali välja harjutus(ed), mida soovid proovida või võta sihiks see, et iga õpilane saaks võimaluse rääkida ja olla kuulatud. Harjuge koos uue materjaliga ning selle koosolemise, märkamise ja toetamise mõttelaadiga. Õnneks on ka õpetajaraamatutes esimesed teemad ja tegevused kergemad ja sissejuhatavad.

Esimese KiVa-tunni teemad kooliastmete kaupa:

Õppetund 1, I moodulis (I kooliaste, 1.-3. klass): TUTVUMINE

● Tutvu tunni eesmärkide, enne tunni algust tehtava ning 1. ja 2. tunni kokkuvõttega lk 22-23

● Vali välja, milliseid harjutusi õpilastega esimeses tunnis proovid (kõiki harjutusi ei pea tegema)

● proovi ka ise leida võimalus oma õpilastega uudsest küljest tutvuda ja ka ennast neile võimalusel seni veel peidus poolest näidata.

Õppetund 1, II moodulis (II kooliaste, 4.-6. klass): AUSTUS

● Tutvu tunni eesmärkide, enne tunni algust tehtava ning 1. ja 2. tunni kokkuvõttega lk 22-23

● Vali välja, milliseid harjutusi õpilastega esimeses tunnis proovid (kõiki harjutusi ei pea tegema)

● Mõtle, mida austus sinu kui õpetaja jaoks tähendab. Sul on ka teisi rolle: oled kellegi laps, vanem, vanavanem, naaber, klient jne. Kuidas sina tajud austust enda suunas ja kuidas väljendad seda teiste suhtes? Kui süvened teemasse isikliku perspektiivi kaudu, annad endale võimaluse paremini kuulda õpilaste seisukohta ja kogemust seoses austusega. Proovi võimaluse tundma õppida kõigi õpilaste arvamust austusest – sellega lood mõistva pinnase kogu edasisele kiusuennetusele, et kogu klassi pehmelt üksteise toetamise poole suunata. Austuse mõtestamine võib osutuda parajaks väljakutseks, kuna tegemist on abstraktse mõistega, parim võib olla läheneda alustuseks austust väljendavate käitumiste näidete kaudu.

1. peatükk III moodulis (III kooliaste, 7.-9. klass): START: KiVa meie klassis, ühtsustunde loomine

● Tutvu tunni eesmärkide ja soovitustega lk 40-41. Uuri, miks alustatakse III kooliastme KiVa kursust mängudega, mis võivad kohati isegi lapsikud tunduda ja kuidas saada neist maksimaalne kasu (lk 42-43). 

● Lk 44-49 on võimalik valida esimeseks KiVa-tunniks harjutusi-ülesandeid, mis aitavad klassis õpilastel omavahel ning ka õpetaja ja õpilaste vahel KiVa teemadesse süveneda.

● Vali välja milliseid harjutusi õpilastega esimeses tunnis proovid (kõiki harjutusi ei pea tegema.) Mõningaid harjutusi saab teha koostöös teise aine õpetajaga, näiteks eesti keele, kirjanduse või inimeseõpetuse õpetajaga. Ehk on võimalus teisel õpetajal mõni harjutus esimese KiVa-tunniga samal nädalal läbi teha, et kiusamise ennetamise teemad ei jääks ainult ühe tunni raamesse.

● Võta eesmärgiks luua oma klassis mõnus koostöine ja toetav õhkkond ning suurendada grupi ühtekuuluvustunnet. Stardi tunnid ongi selleks, et rahulikult KiVa teemadesse sisse elada ja saada lähedasemaks. Kõige olulisem on luua positiivne õhkkond ja ka õpetajana sellest rõõmu tunda.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem