Pikendasime KiVaga liitumise tähtaega 23. veebruarini

SA Kiusamisvaba Kool kutsub uusi koole liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga. Selleks, et 2024. a. septembrist programmi rakendama asuda, tuleb oma sooviavaldus teele panna hiljemalt 23. veebruaril. Liitumisavalduse saad teele panna siin SIIN.

SA Kiusamisvaba Kool pakub maailmas üht enim hinnatud teadus- ja tõenduspõhist KiVa kiusamise ennetamise programmi. KiVa programmi rakendatakse 25% Eesti koolides. Uuringud näitavad, et KiVa programm aitab kaasa hoolivate ja turvaliste suhete tekkimisele ja kiusamise, sh küberkiusamise vähenemisele koolis. Samuti aitab KiVa vähendada õpilaste ärevust ja depressiivsust ning suurendada õpimotivatsiooni ja akadeemilist edukust.

„KiVa teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks,” sõnas SA Kiusamisvaba Kooli KiVa programmi juht Jane Alas. “Eriline on seegi, et programm on kooliülene, seega on väga oluline, et kool koos personaliga on KiVa programmiga liitumise motivatsiooni enda jaoks mõtestanud,“ lisas Alas.

Tallinna 32. Keskkoolis alustati KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamisega käesoleva õppeaasta alguses. Kooli direktori Maarja Merigani sõnul sai otsust tõukavaks teguriks programmi terviklikkus. “KiVa programmi juures sai meie jaoks otsustavaks asjaolu, et programm pakub süsteemset kooliterviklikku lahendust, kuhu on kaasatud nii õpetajad, õpilased kui lapsevanemad,” rääkis Merigan.

“Programm annab koolile kätte praktilised materjalid, mille abil saame muuta koolikliimat ja -keskkonda positiivsemaks, toetada laste akadeemilist edukust, vähendada kiusamist ning seeläbi ka vaimsete ja sotsiaalsete probleemide esinemist,” lisas Merigan.

Kui koolijuht koos personaliga soovivad tuleval sügisel KiVa-koolide kogukonnaga liituda ning kiusuenentusega süstemaatiliselt tegeleda, tuleb selleks sooviavaldus teele panna hiljemalt 23. veebruaril.

Lisainfo KiVa programmi kohta: KiVa programm – Kiusamisvaba Kool

KiVa programmiga liitumise info: https://kiusamisvaba.ee/liitu/

Liitumisprotsessi kirjeldus: https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/liitumisprotsess/

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm on Eesti koolides juba enam kui kümme aastat aidanud kiusamist vähendada ning sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga aidata Eesti koolid kiusamisvabaks. Sihtasutuses töötatakse välja ja kasutatakse teadus- ja tõenduspõhiseid meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutusele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega kiusamise olemusest ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viisidest koolides.

Värskemad uudised/postitused

Aasta vabatahtlik ettevõte on Videal ja aasta vabatahtlik Triin Viik

SA Kiusamisvaba Kool rõõmustab, et Vabaühenduste Liit ühes kogukonna ja patrooni president Alar Karisega on pidanud kõrge tunnustuse väärilisteks meie […]

Loe edasi

Tutvu tiimiga – juhiabi ja projektijuht Tuuli Muistna

Tuuli Muistna on Kiusamisvaba Kooli juhiabi-projektijuht, kes liitus sihtasutuse tegevtiimiga möödunud aasta septembri keskpaigas. Tuuli usub muutuste võimalikkusesse ning on […]

Loe edasi

Ekstra klass on Risti Kooli 3. klass

AGA NÜÜD! EKSTRA KLASS! Trummipõrin ja aplausid – Ekstra Klass 2024 on Risti Kooli 3. klass, kelle klassijuhataja on Marge […]

Loe edasi
Lae rohkem