Sügisest alustas KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamist 23 uut kooli

2019/2020. õppeaastal alustas KiVa programmi tegevustega taas 23 uut kooli. See omakorda tähendab, et nüüdseks rakendab teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi Eestis juba üle 90 kooli ja õppekoha ehk umbes 18% üldhariduskoolidest. Programmi vastu on huvi kasvamas ka venekeelsetes koolides.

Eesti kaarti vaadates on KiVa programm jõudnud pea kõikidesse maakondadesse. Kõige rohkem uusi KiVa-koole on värskes lennus Tallinnast, seejärel Tartu-, Põlva,- ja Harjumaalt. Täiesti KiVa-vaba on veel vaid Hiiumaa, ent ruumi kiireks kasvamiseks on veel ka näiteks Raplamaal ja Ida-Virumaal.

„Kokku on 2019/2020. õppeaastal KiVa programmi kasutamas juba kuus lendu, kusjuures viimased kaks on olnud meie tegevusaastate suurimad. Näeme, et huvi just teadus- ja tõenduspõhise – ja see tähendab ka koolitervikliku – lähenemise vastu kiusamise vähendamiseks ja laste vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamiseks kasvab jõudsasti,“ kommenteeris sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. „Sealjuures on 2020/2021. õppeaastal alustava lennuga liitumiseks esmapäringu või sooviavalduse saatnud juba üle 10 kooli. Meie ülesanne on nüüd otsida maa alt ja maa pealt rahalisi vahendeid, et kõik motiveeritud liitumishuvilised ka selle võimaluse saaksid!“

Värske lennu koosseisu kuuluvad Tallinna ARTE gümnaasium, Tallinna Karjamaa põhikool, Tallinna Mustjõe gümnaasium, Tallinna Nõmme põhikool, Tallinna Tõnismäe reaalkool, Emili kool ning Sakala eragümnaasium Tallinnast; Ilmatsalu kool, Rannu kool ning Melliste algkool-lasteaed Tartumaalt; Mooste mõisakool, Ruusa kool, Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool ja Kanepi gümnaasium Põlvamaalt; Kiili gümnaasium, Vasalemma põhikool ja Tabasalu ühisgümnaasium Harjumaalt; Viljandi Paalalinna ja Holstre kool Viljandimaalt; Kullamaa keskkool ja Noarootsi kool Läänemaalt; Toila gümnaasium Ida-Virumaalt ning Juuru Eduard Vilde kool Raplamaalt. Neist eestikeelsed on 19 kooli ning venekeelsed 4 kooli.

6. lennu ettevalmistustegevusi on sihtasutus saanud rahastada Kalevi Mesikäpa kampaania raames 2018. aasta sügisel kogutud vahenditest, aga osaliselt ka teiste ühekordsete või püsiannetajate – nii eraisikute kui ettevõtjate – toetustest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi abiga.

Kõikide programmi rakendavate koolide nimekirjaga saab tutvuda SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel.

Kuidas on KiVa programmi abiga õnnestunud kiusamise vähendamine varasemates lendudes, saab lugeda siit.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm on Eesti koolides juba kuus aastat aidanud kiusamist vähendada ning sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetustöö keskendub Eestis hetkel 1.-6. klassidele, ent programm tervikuna, sealhulgas juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad on kooliüleseks kasutamiseks. Sihtasutus soovib, et programm jõuaks senisest võrdsemalt ka venekeelsete lasteni ning ennetusmudel ulatuks ka 7.-9. klassideni.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem