Tõenduspõhist KiVa programmi tutvustatakse Eesti eri paigus

Novembrist jaanuarini toimuvad mitmes Eesti linnas ning veebikeskkonnas üleriigiliselt tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusseminarid. Kiusuennetuse põhitõdesid ja KiVa programmi avavate üritustega soovitakse leida uusi KiVa programmi rakendajaid.

Tutvustusseminaride eesmärk on kooliperedele tutvustada Turu ülikoolis välja töötatud tõenduspõhist KiVa programmi. „Viimase kuu jooksul toimunud noortevahelised vägivallajuhtumid on tõendiks sellest, et õpilaste seas hoolivate ja turvaliste suhete kujundamine ning edukas kiusuennetus vajavad kooliperedelt süsteemset ja järjepidevat pühendumist. Ootame kõiki huvilisi end KiVa programmiga paremini kurssi viima ning KiVa uue lennuga liituma, mis alustab programmi rakendamist juba 2023. a sügisel,” sõnas SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo. „Kiusamist saab ja tuleb ennetada ning KiVa programm on teadaolevalt üks maailma tõhusaim ja enim uuritud programm kiusamise vähendamiseks koolis,” lisas Mihkelsoo.

Tutvustusseminaridel saab alusteadmised sellest, mis on kiusamine ja kui tõsine probleem see Eesti koolides on, millist rolli täidab iga kooli töötaja kiusamise ennetuses ja kiusujuhtumite tõhusas peatamises ning mida kujutab endast teadus- ja tõenduspõhine KiVa programm. Üritused toimuvad Tallinnas (17.11 eesti keeles), Tartus (22.11 eesti keeles), Kohtla-Järvel (11.01) ning veebi vahendusel (8.12 ja 16.01 eesti keeles, 19.01 vene keeles). Seminaridele saab registreeruda 18. jaanuarini aadressil https://bit.ly/KiVatutvustus.

Uuringud näitavad, et KiVa aitab kaasa hoolivate ja turvaliste suhete tekkimisele ja hoidmisele. Samuti on KiVa mõjus tööriist kiusamise, sh küberkiusamise vähendamiseks koolis. KiVa aitab vähendada õpilaste ärevust ja depressiivsust ning suurendada õpimotivatsiooni ja akadeemilist edukust. Rohkem infot KiVa programmist ja selle mõjust saab veebilehelt www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga aidata Eesti koolid kiusamisvabaks. Sihtasutuses töötatakse välja ja kasutatakse teadus- ja tõenduspõhiseid meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutusele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega kiusamise olemusest ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viisidest koolides.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem