Teadusest praktikasse – WAFB sõnumid

25.-27. oktoober toimus USA-s Põhja-Carolinas Maailma Kiusamisvastane Foorum (World Anti-Bullying forum), millel osalesid ka SA Kiusamisvaba Kooli esindajad Kristiina Treial, Ingi Mihkelsoo ja Cattre Hein. Tegemist on üle aasta toimuva kiusamise uurijate ja ennetajate tippkohtumisega, kus saab ülevaate värskematest ja olulisematest uurimistulemustest ning suundumustest praktikas, luuakse koostöösuhteid ning vahetatakse kogemusi.  Kiusamiskäitumisele saab läheneda väga erinevate […]

Loe edasi

Juhtumite lahendamise oskused roostes?

Miks mõnikord KiVa meetodiga juhtumi lahendamine justkui ei anna oodatud tulemust? Noppeid tippteadusest ja meie oma KiVa koolide selle kevade õpilasküsitluse tulemustest toob kokku ja harutab lahti Kristiina Treial. Selle kevade õpilasküsitluse tulemused on koos ja üks muutus püüdis tähelepanu. Võrreldes varasemaga oleks justkui õpilaste hinnangud KiVa vestlustega juhtumite lahendamise edukusele langenud. Kui 2019. aastani […]

Loe edasi

Küberkiusamisest – kuidas mõista ja kuidas tegutseda?

2024. aasta 7. märtsil korraldab SA Kiusamisvaba Kool küberkiusamise konverentsi “Küberkiusamine on meie kõigi asi”. Sel õppeaastal on KiVa Hääle kandvaks ning erinevaid numbreid ühendavaks teemaks just küberkiusamine. Esimeses KiVa Hääle numbris räägib küberkiusamisest veebipolitseinik Karmen Raud. Veebikiusamine, küberkiusamine, cyberbullying… „heal lapsel“ mitu nime. Kuidas seda mõista ja kuidas tegutseda?  Kiusamine veebis ei erine kiusamisest […]

Loe edasi

Ekstra klassi oktoobrikuu väljakutse võitjad on selgunud, detsembrikuu väljakutse on “teistmoodi klassipilt”

Oktoobris startis Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooli väljakutse EKSTRA KLASS, mis on mõeldud 3.–6. klassidele.  Oktoobrikuu väljakutseks oli luua oma klassi vahetunnimäng. Oktoobrikuu väljakutsest võttis osa 39 klassi, nüüd on aeg kuulutada välja võitjad. Zürii, kuhu kuulusid Hea Lapse, Kiusamisvaba Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli esindajad, tänab väga kõiki osalejaid. Meile saadetud mängudes oli nutikust, põnevust […]

Loe edasi

Lähemalt mentorlusest – millistes olukordades mentori poole pöörduda?

Igal KiVa-koolil on oma mentor. Mentorluse eesmärgiks on KiVa-koolide toetamine ja motiveerimine programmi jätkusuutlikul rakendamisel, arvestades teadus- ja tõenduspõhisust ning parimaid praktikaid.  Millega võite KiVa-programmi rakendamisel arvestada ning mida võite oma mentorilt oodata? Tallinna Saksa Gümnaasiumi tiimijuht Avely Kasela koostööst mentori Janega: Meil on koolina nii hea meel, et saame tuge Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse mentorilt, […]

Loe edasi

Videointervjuu – Mida arvavad Eesti Õpilasesinduste Liidu noored koolikiusamisest?

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevmeeskonna liikmed Anna Malena Kuris ja Alina Simmer rääkisid Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele antud intervjuus, kuivõrd suur probleem on kiusamine, miks on oluline kiusamist märgata ning kuidas sekkuda ja tuge pakkuda. Intervjuu leidis aset Arvamusfestivali arutelu “Koolides vohab vägivald ja kiusamine. Kaua veel?” raames. Getter: Alina ja Anna, teie olete Eesti Õpilasesinduste Liidust. Just […]

Loe edasi

VIDEO – Arvamusfestival ’23 “Koolides vohab vägivald ja kiusamine. Kaua veel?”

Tänavusel arvamusfestivall käsitlesime vaimse tervise alal olulist teemat – rääkisime avameelselt kiusamisest ja vägivallast koolis. Panime pead kokku, et arutada, mida teha selleks, et vähendada kiusamist ja vägivalda Eesti koolides. Kiusamine on MEIE KÕIGI asi. Just selle olulise mõttega lõppes Arvamusfestivalil arutelu koolikiusamise ja koolivägivalla teemal.  Nüüd on arvamusfestivali video täies mahus SA Kiusamisvaba Kooli Youtube’i […]

Loe edasi

Kui on kehaline, siis olgu ka vaimne kasvatus!  Jätkame KiVa-tundide 7.-10. teemaga

TUNNISOOVITUSED: VII ja VIII teema Kui on kehaline, siis olgu ka vaimne kasvatus!  Nii on öelnud näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill – tal on õigus. Keha ja vaim peavad olema tasakaalus, aluse selleks loob turvaline keskkond. Teatavas mõttes on kogu kooliaeg vaimne kasvatus, kus õpitakse toime tulema omavaheliste suhetega, aktsepteerima erinevaid arvamusi, leidma kompromisse, püstitama […]

Loe edasi

4. mail toimub KiVa-koolide veebiaktus

SA Kiusamisvaba Kooli 10. juubeliaasta raames toimub üle-eestiline KiVa-koolide veebiaktus. KiVa-koolid on oodatud lülitama end ekraanide ette 4. mail kell 10 hommikul. Tule saa sündmusest osa – jagatud rõõm on suurim rõõm! Olete oodatud KiVa veebiaktusele koos kõikide teiste KiVa-koolidega. Aktus on mõeldud kõikidele klassidele. Osale nutiseadmest, klassiruumist või kogu kooliperega aulast!  Naudime üheskoos Vabariigi presidendi arutelu koolinoortega. Kuuleme esmaesitluses kiusamisest hoidumise […]

Loe edasi

KiVa Hääle arhiiv nüüd saadaval

SA Kiusamisvaba Kooli KiVa Hääle arhiivist on leitavad väljaande numbrid alates 2018. aastast. Lisaks eestikeelsele KiVa Häälele on lugemiseks saadaval ka venekeelsed numbrid. KiVa Hääl on KiVa-koolidele suunatud väljanne, mis koondab põneva ja vajaliku sisu kooliperedele. Seoses kodulehe uuendamisega pole mõned lingid töökorras, kuid valdav enamus on nüüd lugejatele mugavalt ühest kohast leitav. KiVa Hääle arhiiv […]

Loe edasi