Kuidas läks meie 10. KiVa talvekool?

Meil oli rohkelt osalejaid, väga tore võõrustaja, põnevad töötoad ja vahvad arutelud – saame julgelt väita, et meil läks väga hästi! 😊 Aitäh kõigile, kes kohale jõudsid hoolimata käredast pakasest ja et oma panuse taaskord ürituse õnnestumisse andsite.  Aitäh ka Tallinna Saksa Gümnaasiumi kooliperele, kes oma ilusa koolimaja meie kätesse usaldas ja lahkelt kõiki võõrustas.  […]

Loe edasi

Küberkiusamine – kelle asi?

Cattre Hein on viimase aasta jooksul nii õpetaja kui ka koolitajana võtnud fookusesse küberkiusamise koolis. Küberkiusamine on meie ümber luuranud juba koroonakevadest saadik ning iga aastaga järjest rohkem võimust võtnud.  Küberkiusamine ei erine koolis toimuvast kiusamisest sugugi palju. Küberkiusamiseks peetakse seda, kui kellelegi tehakse küberruumis meelega ja korduvalt kahju, nii et tal on raske end […]

Loe edasi

KiVa küsitlused – kas kohustus või võimalus?

Kevadine linnulaul toob meile lähemale ka KiVa küsitlused. Kuidas selles virr-varris kõike jõuda ja mis kasu siis ikkagi kool saab, kui KiVa küsitlused saavad vastatud? Kuigi oleme täna alles veebruari lõpus, siis kaugel see maikuu enam on. Võime aga senisest koolide kogemusest kinnitada, et rahuliku, murevaba ja eduka küsitluste vastamiste eelduseks on hea ettevalmistus ehk […]

Loe edasi

Ekstra klassi väljakutse raames valmisid põnevad vahetunnimängud

Eelmisel aastal said 3.–6. klassid panna end proovile Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooli koostöös ellu kutsutud väljakutses “Ekstra klass”. Oktoobrikuu väljakutseks oli luua vahetunnimäng. Mängud “Sulamine”, “Liigu ja lõbutse” ning “Laulumäng” on koos mängukirjeldustega võimalik alla laadida. Mängude videotutvustused leiad Hea Lapse Youtube’i kanalilt.

Loe edasi

Teadusest praktikasse – WAFB sõnumid

25.-27. oktoober toimus USA-s Põhja-Carolinas Maailma Kiusamisvastane Foorum (World Anti-Bullying forum), millel osalesid ka SA Kiusamisvaba Kooli esindajad Kristiina Treial, Ingi Mihkelsoo ja Cattre Hein. Tegemist on üle aasta toimuva kiusamise uurijate ja ennetajate tippkohtumisega, kus saab ülevaate värskematest ja olulisematest uurimistulemustest ning suundumustest praktikas, luuakse koostöösuhteid ning vahetatakse kogemusi.  Kiusamiskäitumisele saab läheneda väga erinevate […]

Loe edasi

Juhtumite lahendamise oskused roostes?

Miks mõnikord KiVa meetodiga juhtumi lahendamine justkui ei anna oodatud tulemust? Noppeid tippteadusest ja meie oma KiVa koolide selle kevade õpilasküsitluse tulemustest toob kokku ja harutab lahti Kristiina Treial. Selle kevade õpilasküsitluse tulemused on koos ja üks muutus püüdis tähelepanu. Võrreldes varasemaga oleks justkui õpilaste hinnangud KiVa vestlustega juhtumite lahendamise edukusele langenud. Kui 2019. aastani […]

Loe edasi

Küberkiusamisest – kuidas mõista ja kuidas tegutseda?

2024. aasta 7. märtsil korraldab SA Kiusamisvaba Kool küberkiusamise konverentsi “Küberkiusamine on meie kõigi asi”. Sel õppeaastal on KiVa Hääle kandvaks ning erinevaid numbreid ühendavaks teemaks just küberkiusamine. Esimeses KiVa Hääle numbris räägib küberkiusamisest veebipolitseinik Karmen Raud. Veebikiusamine, küberkiusamine, cyberbullying… „heal lapsel“ mitu nime. Kuidas seda mõista ja kuidas tegutseda?  Kiusamine veebis ei erine kiusamisest […]

Loe edasi

Ekstra klassi oktoobrikuu väljakutse võitjad on selgunud, detsembrikuu väljakutse on “teistmoodi klassipilt”

Oktoobris startis Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooli väljakutse EKSTRA KLASS, mis on mõeldud 3.–6. klassidele.  Oktoobrikuu väljakutseks oli luua oma klassi vahetunnimäng. Oktoobrikuu väljakutsest võttis osa 39 klassi, nüüd on aeg kuulutada välja võitjad. Zürii, kuhu kuulusid Hea Lapse, Kiusamisvaba Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli esindajad, tänab väga kõiki osalejaid. Meile saadetud mängudes oli nutikust, põnevust […]

Loe edasi

Lähemalt mentorlusest – millistes olukordades mentori poole pöörduda?

Igal KiVa-koolil on oma mentor. Mentorluse eesmärgiks on KiVa-koolide toetamine ja motiveerimine programmi jätkusuutlikul rakendamisel, arvestades teadus- ja tõenduspõhisust ning parimaid praktikaid.  Millega võite KiVa-programmi rakendamisel arvestada ning mida võite oma mentorilt oodata? Tallinna Saksa Gümnaasiumi tiimijuht Avely Kasela koostööst mentori Janega: Meil on koolina nii hea meel, et saame tuge Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse mentorilt, […]

Loe edasi

Videointervjuu – Mida arvavad Eesti Õpilasesinduste Liidu noored koolikiusamisest?

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevmeeskonna liikmed Anna Malena Kuris ja Alina Simmer rääkisid Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele antud intervjuus, kuivõrd suur probleem on kiusamine, miks on oluline kiusamist märgata ning kuidas sekkuda ja tuge pakkuda. Intervjuu leidis aset Arvamusfestivali arutelu “Koolides vohab vägivald ja kiusamine. Kaua veel?” raames. Getter: Alina ja Anna, teie olete Eesti Õpilasesinduste Liidust. Just […]

Loe edasi